چشم‌انداز

براساس
به ترتیب
4 قدم برای درک چشم‌انداز پیش‌روی رهبران
مدیریت
یه عنوان رهبر، باید اول از همه با چشم‌انداز خود رهبری کنیم. اگر ما نتوانیم تصویر شفاف و واضحی از آینده برای خود ترسیم کنیم، چیزی که واقعا لذت‌بخش و دست‌یافتنی باشد، بعدها نمی‌توانیم به اعضای تیم خود انگیزه کافی برای تغییر و برعهده گرفتن وظایف بزرگ‌تر را منتقل کنیم. با این مقاله یوکن همراه باشید.
یه عنوان رهبر، باید اول از همه با چشم‌انداز خود رهبری کنیم. اگر ما نتوانیم تصویر شفاف و واضحی از آینده برای خود ترسیم کنیم، چیزی که واقعا لذت‌بخش و دست‌یافتنی باشد، بعدها نمی‌توانیم به اعضای تیم خود ...
دسته بندی ها