مولانا

براساس
به ترتیب
زندگینامه تصویری مولانا
بیوگرافی
مولانا سماع را وسیله ای برای تمرین رهایی و گریز می دید چیزی که به روح کمک میکند که در رهایی از آنچه او را مقید در عالم حس و ماده میدارد پله پله  تا بام عالم قدس عروج نماید .او پس از درگذشت شمس شیفته صلاح الدین زرکوب که مردی عامی و بیسواد بود شد و او را جانشین خود کرد او دریافت که دانش و معارف ظاهری چاره ساز مشکلات روحی و معنوی نیست و تا ده سال مرید زرین کوب ...
مولانا سماع را وسیله ای برای تمرین رهایی و گریز می دید چیزی که به روح کمک میکند که در رهایی از آنچه او را مقید در عالم حس و ماده میدارد پله پله  تا بام عالم قدس عروج نماید .او پس از درگذشت شمس شیفته ...
دسته بندی ها