{ "title": "شایان شلیله: غرور در اکوسیستم استارتاپی مساوی شکست است", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16972", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16971", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16970", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16969" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

شایان شلیله: غرور در اکوسیستم استارتاپی مساوی شکست است

امتیاز مطلب: 91%

شایان شلیله نامی است که سالهاست در دنیای مجازی، فناوری و دیجیتال مارکتینگ شنیده می‌شود. در حاشیه نمایشگاه الکامپ 2019 گفت‌وگویی با او داشتیم تا بدانیم چه مسیری را طی کرد تا امروز به اینجا رسید. او با اشاره به این که در این سال‌ها با گروه‌های استارتاپی زیادی کار کرده است گفت: تقریباً هرکدام این استارتاپ ها در بازه زمانی خاصی بوده و هرکدام جذابیت‌های خاصی خودش را داشت. 

از نظر شلیله چیزی که اکوسیستم استارتاپی از بیرون نشان می‌دهد با اصل آن بسیار متفاوت است. به همین علت بسیاری از افرادی که فکر می‌کنند توانمند هستند با شکست‌های بیشتری مواجه می‌شوند. چرا که در این راه باید باز بود و با غرور نتیجه‌ای در کار نیست.

او با تاکید بر این که تجربه شکست هیچ ایرادی ندارد می‌گوید، البته این شکست نباید آنقدر سنگین باشد که توان ادامه را سلب کند. اما هرکسی این مسیر را یکبار طی کند با کوله باری از تجربه به راه خود ادامه می‌دهد. با این ویدیو یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 99%

شایان شلیله نامی است که سالهاست در دنیای مجازی، فناوری و دیجیتال مارکتینگ شنیده می‌شود. در حاشیه نمایشگاه الکامپ 2019 گفت‌وگویی با او داشتیم تا بدانیم چه مسیری را طی کرد تا امروز به اینجا رسید. او با اشاره به این که در این سال‌ها با گروه‌های استارتاپی زیادی کار کرده است گفت: تقریباً هرکدام این استارتاپ ها در بازه زمانی خاصی بوده و هرکدام جذابیت‌های خاصی خودش را داشت. 

از نظر شلیله چیزی که اکوسیستم استارتاپی از بیرون نشان می‌دهد با اصل آن بسیار متفاوت است. به همین علت بسیاری از افرادی که فکر می‌کنند توانمند هستند با شکست‌های بیشتری مواجه می‌شوند. چرا که در این راه باید باز بود و با غرور نتیجه‌ای در کار نیست.

او با تاکید بر این که تجربه شکست هیچ ایرادی ندارد می‌گوید، البته این شکست نباید آنقدر سنگین باشد که توان ادامه را سلب کند. اما هرکسی این مسیر را یکبار طی کند با کوله باری از تجربه به راه خود ادامه می‌دهد. با این ویدیو یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-03-02 01:18:23
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها