{ "title": "گفت‌و‌گو با سالار نظری مدیر مارکتینگ ایده پردازان", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16740", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16739", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16738", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16737" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

گفت‌و‌گو با سالار نظری مدیر مارکتینگ ایده پردازان

امتیاز مطلب: 76%

ایده پردازان شرکتی است که با 3 محصول «SMS.IR»، «SERVER.IR» و «ویدیو مارکتینگ» فعالیت می کند. به گفته سالار نظری مدیر مارکتینگ ایده پردازان در حاشیه همایش «دیمارک»، این شرکت روزهای نخست با چالش های متفاوتی مواجه بود اما هرچه از فعالیت آن می گذرد این چالش ها با روشهای ساده تری حل می شود. به گفته وی ایده پردازان همیشه دراستراتژی و روند خود با آهنگ رشد منظم و رو به رشدی مواجه بوده است. برای آشنایی با فعالیت های این شرکت و چالش های آن با این ویدیو یوکن همراه باشید.

 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 85%

ایده پردازان شرکتی است که با 3 محصول «SMS.IR»، «SERVER.IR» و «ویدیو مارکتینگ» فعالیت می کند. به گفته سالار نظری مدیر مارکتینگ ایده پردازان در حاشیه همایش «دیمارک»، این شرکت روزهای نخست با چالش های متفاوتی مواجه بود اما هرچه از فعالیت آن می گذرد این چالش ها با روشهای ساده تری حل می شود. به گفته وی ایده پردازان همیشه دراستراتژی و روند خود با آهنگ رشد منظم و رو به رشدی مواجه بوده است. برای آشنایی با فعالیت های این شرکت و چالش های آن با این ویدیو یوکن همراه باشید.

 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-04-07 05:43:01
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها