{ "title": "گفت‌و‌گو تصویری با رضا سخن‌سنج درباره اهداف و برنامه‌های «توان‌تک»", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16619", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16618", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16617", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16616" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

گفت‌و‌گو تصویری با رضا سخن‌سنج درباره اهداف و برنامه‌های «توان‌تک»

امتیاز مطلب: 84%

الکام‌استارز 2019 با رویداد «توان‌تک» همراه بود. رویدادی که در نظر دارد زندگی را برای ناتوانان جسمی آسان‌تر کند. رضا سخن‌سنج مدیر روابط عمومی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد که برگزارکننده این رویداد است هدف از برگزاری این رویداد را معرفی نیازهای قشر وسیعی از جامعه که حدود 15 تا 16 درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند، یعنی توان‌یابان به صاحبان کسب‌وکارهای مجازی است.

به گفته او، هنوز برداشت و شناخت دقیقی از نیازهای این گروه از جامعه در کسب‌وکارها وجود ندارد. هرچند حرکت‌های به نسبت امیدوار کننده‌ای ایجاد شده است که برخی تاکسی‌ها و فروشگاه‌های آنلاین خدمات ویژه‌ای را برای این گروه در نظر گرفته‌اند، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

سومین دوره توان‌تک با این رویکرد که دسترس‌پذیری حق همه افراد جامعه است، برگزار شد. در همین راستا 5 گروه فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت در کنار هم جمع شدند و حقوق خود را مطالبه کردند. برای آشنایی با دستاوردهای توان‌تک با این ویدیو یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 90%

الکام‌استارز 2019 با رویداد «توان‌تک» همراه بود. رویدادی که در نظر دارد زندگی را برای ناتوانان جسمی آسان‌تر کند. رضا سخن‌سنج مدیر روابط عمومی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد که برگزارکننده این رویداد است هدف از برگزاری این رویداد را معرفی نیازهای قشر وسیعی از جامعه که حدود 15 تا 16 درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند، یعنی توان‌یابان به صاحبان کسب‌وکارهای مجازی است.

به گفته او، هنوز برداشت و شناخت دقیقی از نیازهای این گروه از جامعه در کسب‌وکارها وجود ندارد. هرچند حرکت‌های به نسبت امیدوار کننده‌ای ایجاد شده است که برخی تاکسی‌ها و فروشگاه‌های آنلاین خدمات ویژه‌ای را برای این گروه در نظر گرفته‌اند، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

سومین دوره توان‌تک با این رویکرد که دسترس‌پذیری حق همه افراد جامعه است، برگزار شد. در همین راستا 5 گروه فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت در کنار هم جمع شدند و حقوق خود را مطالبه کردند. برای آشنایی با دستاوردهای توان‌تک با این ویدیو یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-05-05 01:43:03
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها