{ "title": "20 نکته کوتاه برای مدیریت زمان بهتر", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16599", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16598", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16597", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16596" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

20 نکته کوتاه برای مدیریت زمان بهتر

امتیاز مطلب: 99%

امروز با ارائۀ 20 نکتۀ کوتاه به شما کمک میکنیم تا زمان خودتون رو به بهترین نحو مدیریت کنید. با یوکن همراه باشید.

1.    یک برنامه روزانه ایجاد کنین. 
2.    برای هر کار محدودیت زمانی قرار بدین. 
3.    از تقویم استفاده کنین. 
4.    از ابزاری برای سازماندهی استفاده کنین. 
5.    موعد تحویل و اتمام کاری رو بدونین. 
6.    نه گفتن رو یاد بگیرین. 
7.    خوش قول باشین
8.    فعالیتهاتون رو زمان بندی کنین. 
9.    ساعتی رو مقابل خودتون قرار بدین. 
10.    15 دقیقه زودتر ریمایندر (reminder) رو تنظیم کنین. 
11.    تمرکز کنین. 
12.    عوامل حواس پرتی رو کنار بزارین. 
13.    زمان صرف شده رو رهگیری کنین. 
14.    خودتون رو به چیزهای بی اهمیت مشغول نکنین. 
15.    اولویت بندی کنین. 
16.    برخی از کارها رو به دیگران محول کنین. 
17.    کارهای مشابه رو درکنار هم قرار بدین 
18.    عوامل تلف کننده وقتتون رو کنار بزارین. 
19.    در صورت نیاز وقفه ای ایجاد کنین.
20.    برای بعضی از کارها زمان مازاد در نظر بگیرین 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 95%

امروز با ارائۀ 20 نکتۀ کوتاه به شما کمک میکنیم تا زمان خودتون رو به بهترین نحو مدیریت کنید. با یوکن همراه باشید.

1.    یک برنامه روزانه ایجاد کنین. 
2.    برای هر کار محدودیت زمانی قرار بدین. 
3.    از تقویم استفاده کنین. 
4.    از ابزاری برای سازماندهی استفاده کنین. 
5.    موعد تحویل و اتمام کاری رو بدونین. 
6.    نه گفتن رو یاد بگیرین. 
7.    خوش قول باشین
8.    فعالیتهاتون رو زمان بندی کنین. 
9.    ساعتی رو مقابل خودتون قرار بدین. 
10.    15 دقیقه زودتر ریمایندر (reminder) رو تنظیم کنین. 
11.    تمرکز کنین. 
12.    عوامل حواس پرتی رو کنار بزارین. 
13.    زمان صرف شده رو رهگیری کنین. 
14.    خودتون رو به چیزهای بی اهمیت مشغول نکنین. 
15.    اولویت بندی کنین. 
16.    برخی از کارها رو به دیگران محول کنین. 
17.    کارهای مشابه رو درکنار هم قرار بدین 
18.    عوامل تلف کننده وقتتون رو کنار بزارین. 
19.    در صورت نیاز وقفه ای ایجاد کنین.
20.    برای بعضی از کارها زمان مازاد در نظر بگیرین 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-07-22 01:44:27
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها