10 ویژگی افراد قابل اعتماد

امتیاز مطلب: 92%

1. درون اندیشی: با کمک درون اندیشی در خودتون به هارمونی میرسین و از میزان اضطرابتون کاسته میشه.

2. ضمیر سالم: ضمیر شما به عنوان یه فرد معتمد رقابت جو و متزلزل نیست شما ضمیر سالمی دارین و میتونین به نحو احسنت جمعی رو رهبری کنین.

3. تمرکز بر احتمالات: همواره روی اهداف دراز مدت تمرکز دارین که با صبوری و سخت کوشی در ادامه راه میتونین بدستشون بیارین.

4. شخصیت خوب: نمیتونین بدون اینکه حس یه فرد قابل اطمینان رو منتقل کنین دارای چنین شخصیتی باشین.

5. بصیرت: یعنی اینکه بدونین ذاتا کی و چی هستین ... این میزان بصیرت شما رو تعیین میکنه.

6. شنونده: به عنوان یه فرد مورد اعتماد، موارد احساسی کمتری ضمیر شما رو تهدید میکنن که باعث میشه حتی وقتی کسی با دیدگاه شما مخالفه، شنونده خوبی باشین.

7. شفافیت: افراد پیرامون شما برنامه هاتون رو حدس نمیزنن یا صدمهای از اونها نمی بینن  چرا که شما در این خصوص شفاف هستین.

8. پذیرا و سازگار: شما نسبت به ماهیت وجودی خود پایدار هستین و لزومی نمیبینین که مطابق معیارهای فرد دیگری باشین تا حس خوبی به خودتون داشته باشین.

9. تیم محور: شما تیم موفقی میسازین و در صورت نیاز  بهشون اعتبار میدین و موفقیت و دستاوردهاتون رو با کل تیم در میون میذارین.

10. بهره از تجربه: میتونین از تجربیاتتون در هر چالش جدیدی که در مسیر موفقیت باهاش رو در رو میشین بهره ببرین.

با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
تصویر آواتار ملیکا جودی
   ملیکا جودی

چقدر سخت و پیچیده

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 93%

1. درون اندیشی: با کمک درون اندیشی در خودتون به هارمونی میرسین و از میزان اضطرابتون کاسته میشه.

2. ضمیر سالم: ضمیر شما به عنوان یه فرد معتمد رقابت جو و متزلزل نیست شما ضمیر سالمی دارین و میتونین به نحو احسنت جمعی رو رهبری کنین.

3. تمرکز بر احتمالات: همواره روی اهداف دراز مدت تمرکز دارین که با صبوری و سخت کوشی در ادامه راه میتونین بدستشون بیارین.

4. شخصیت خوب: نمیتونین بدون اینکه حس یه فرد قابل اطمینان رو منتقل کنین دارای چنین شخصیتی باشین.

5. بصیرت: یعنی اینکه بدونین ذاتا کی و چی هستین ... این میزان بصیرت شما رو تعیین میکنه.

6. شنونده: به عنوان یه فرد مورد اعتماد، موارد احساسی کمتری ضمیر شما رو تهدید میکنن که باعث میشه حتی وقتی کسی با دیدگاه شما مخالفه، شنونده خوبی باشین.

7. شفافیت: افراد پیرامون شما برنامه هاتون رو حدس نمیزنن یا صدمهای از اونها نمی بینن  چرا که شما در این خصوص شفاف هستین.

8. پذیرا و سازگار: شما نسبت به ماهیت وجودی خود پایدار هستین و لزومی نمیبینین که مطابق معیارهای فرد دیگری باشین تا حس خوبی به خودتون داشته باشین.

9. تیم محور: شما تیم موفقی میسازین و در صورت نیاز  بهشون اعتبار میدین و موفقیت و دستاوردهاتون رو با کل تیم در میون میذارین.

10. بهره از تجربه: میتونین از تجربیاتتون در هر چالش جدیدی که در مسیر موفقیت باهاش رو در رو میشین بهره ببرین.

با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-10-22 01:43:52
  • نظرات
تصویر آواتار ملیکا جودی
   ملیکا جودی

چقدر سخت و پیچیده

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها