{ "title": "جشنواره وب و موبایل ایران و رویکرد متفاوت در دوازدهمین دوره", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16511", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16510", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16509", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16508" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

جشنواره وب و موبایل ایران و رویکرد متفاوت در دوازدهمین دوره

امتیاز مطلب: 97%

شایان شلیله هم‌بنیان‌گذار «جشنواره وب و موبایل ایران» است. این جشنواره برای افرادی در نظر گرفته شده است که اپلیکیشن یا سایت دارند. با ثبت نام در سایت رویداد رای‌گیری می‌شوند و برای هرکدام در زمینه‌های مختلف یک برنده معرفی می‌شود. 

به گفته شایان شلیله داوری این رویداد به این صورت است که حدود 2500 نفر تمام سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها را می‌بینند و در هر دسته بندی 10 سایت و اپلیکیشن  را به ترتیب انتخاب می‌کنند. یک شورای داوری نظارت می‌کند این سایت و اپلیکیشن‌ها از نظر کپی‌رایت و قوانین خلاف نباشند و بعد 5 سایت و اپلیکیشن برتر معرفی می‌شود.

این رای‌گیری توسط متخصصان اما به صورت عام انجام می‌شود. تمام افرادی که خودشان سایت و اپلیکیشن دارند می‌‌توانند در این رویداد رای دهند. 

شلیله اتفاق متفاوت دوازدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران را این نکته عنوان کرد که از مردادماه 98 کنفرانس وب و موبایل در 7 شهر ایران (اصفهان، کرمان، یزد، مشهد و غیره) برگزار می‌شود. 

این رویداد امسال در راستای رسالت اجتماعی خود قدمی در راه سیل ایران با عنوان «سیل کارآفرینی» برمیدارد. برای آشنایی با این رویداد و این که چگونه شکل گرفت با این ویدیو یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 97%

شایان شلیله هم‌بنیان‌گذار «جشنواره وب و موبایل ایران» است. این جشنواره برای افرادی در نظر گرفته شده است که اپلیکیشن یا سایت دارند. با ثبت نام در سایت رویداد رای‌گیری می‌شوند و برای هرکدام در زمینه‌های مختلف یک برنده معرفی می‌شود. 

به گفته شایان شلیله داوری این رویداد به این صورت است که حدود 2500 نفر تمام سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها را می‌بینند و در هر دسته بندی 10 سایت و اپلیکیشن  را به ترتیب انتخاب می‌کنند. یک شورای داوری نظارت می‌کند این سایت و اپلیکیشن‌ها از نظر کپی‌رایت و قوانین خلاف نباشند و بعد 5 سایت و اپلیکیشن برتر معرفی می‌شود.

این رای‌گیری توسط متخصصان اما به صورت عام انجام می‌شود. تمام افرادی که خودشان سایت و اپلیکیشن دارند می‌‌توانند در این رویداد رای دهند. 

شلیله اتفاق متفاوت دوازدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران را این نکته عنوان کرد که از مردادماه 98 کنفرانس وب و موبایل در 7 شهر ایران (اصفهان، کرمان، یزد، مشهد و غیره) برگزار می‌شود. 

این رویداد امسال در راستای رسالت اجتماعی خود قدمی در راه سیل ایران با عنوان «سیل کارآفرینی» برمیدارد. برای آشنایی با این رویداد و این که چگونه شکل گرفت با این ویدیو یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-09-01 12:54:07
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها