8 اشتباهی که در زمان نامگذاری کسب و کار باید از آن اجتناب کنید

امتیاز مطلب: 90%

اشتباه شماره 1:  کمیته رو در تصمیم گیریهاتون دخالت میدین  
اشتباه شماره 2: از روش برخورد قطار برای نامگذاری استفاده میکنین. 
اشتباه شماره 3: کلمات بسیار سادهای به کار میبرین که در بین سایرین به هیچ عنوان متمایز نیستن.   
اشتباه شماره 4: از رویکرد اطلس استفاده میکنین و با کمک نقشه شرکتتون رو نامگذاری میکنین.  
اشتباه شماره 5: اسم کلیشهای و تکراری انتخاب میکنین.
اشتباه شماره 6: اسمی رو که برای کسب و کارتون انتخاب کردین اونقد مبهمه که مشتری معنیش رو به هیچ عنوان متوجه نمیشه. 
اشتباه شماره 7: از روش سوپ کمپ بِل برای نامگذاری استفاده میکنین. 
اشتباه شماره 8: اسم اشتباهی رو انتخاب میکنین و حاضر به تغییر دادنش نیستید 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 87%

اشتباه شماره 1:  کمیته رو در تصمیم گیریهاتون دخالت میدین  
اشتباه شماره 2: از روش برخورد قطار برای نامگذاری استفاده میکنین. 
اشتباه شماره 3: کلمات بسیار سادهای به کار میبرین که در بین سایرین به هیچ عنوان متمایز نیستن.   
اشتباه شماره 4: از رویکرد اطلس استفاده میکنین و با کمک نقشه شرکتتون رو نامگذاری میکنین.  
اشتباه شماره 5: اسم کلیشهای و تکراری انتخاب میکنین.
اشتباه شماره 6: اسمی رو که برای کسب و کارتون انتخاب کردین اونقد مبهمه که مشتری معنیش رو به هیچ عنوان متوجه نمیشه. 
اشتباه شماره 7: از روش سوپ کمپ بِل برای نامگذاری استفاده میکنین. 
اشتباه شماره 8: اسم اشتباهی رو انتخاب میکنین و حاضر به تغییر دادنش نیستید 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2019-11-04 12:13:08
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها