{ "title": "8 کاری که افراد موفق قبل از ساعت 8 انجام می‌دهند", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16472", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16471", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16470", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16469" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

8 کاری که افراد موفق قبل از ساعت 8 انجام می‌دهند

امتیاز مطلب: 97%

به نظر من دقت به کارهایی که آدم‌های موفق قبل از ساعت 8 صبح انجام می‌دن و بعد مقایسه‌اش با افراد معمولی خیلی جذابه. اونا اغلب ساعت 8 صبح اصلا بیدار نشدن!
 در ویدئوی امروز می‌خوام براتون 8 کاری که افراد موفق قبل از صبحانه انجام می‌دن رو فاش کنم تا شما هم برای موفقیت ازش الگو بگیرین و در زندگی‌تون استفاده کنین. با تماشای این ویدیوی مؤثر با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 92%

به نظر من دقت به کارهایی که آدم‌های موفق قبل از ساعت 8 صبح انجام می‌دن و بعد مقایسه‌اش با افراد معمولی خیلی جذابه. اونا اغلب ساعت 8 صبح اصلا بیدار نشدن!
 در ویدئوی امروز می‌خوام براتون 8 کاری که افراد موفق قبل از صبحانه انجام می‌دن رو فاش کنم تا شما هم برای موفقیت ازش الگو بگیرین و در زندگی‌تون استفاده کنین. با تماشای این ویدیوی مؤثر با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-10-08 01:58:48
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها