{ "title": "زندگی‌نامه «زیگموند فروید» پدر علم روانکاوی", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16224", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16223", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16222", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16221" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگی‌نامه «زیگموند فروید» پدر علم روانکاوی

امتیاز مطلب: 98%

«زیگموند فروید» پدر علم روانکاوی، شناخته می‌شود. فروید در سال 1902 به عنوان پروفسور، شناخته شد. او در ایجاد روانکاوی و روش‌های بالینی برای روبرو شدن با علم آسیب‌شناسی روانی از طریق گفتگو بین بیمار و روانکاو نقش داشته است.فروید تکنیک‌هایی را مثل استفاده از تداعی آزاد و همچنین کشف انتقال  و همچنین فرایند تحلیل روانشناسی را ارائه کرد.

تجزیه و تحلیل او از خود و رویاهای بیمارانش به عنوان یک آرزوی تحقق یافته او را به یک مدل برای تجزیه و تحلیل علائم بالینی و سازکار سرکوب رسانید و همچنین برای بسط نظریه خود مبنی بر اینکه ناخودآگاه یک مرکز برای ایجاد اختلال در خودآگاه است از آن استفاده کرد. 

در ماه اکتبر سال 1885 فروید به پاریس رفت تا در یک فلوشیپ با جان مارتین شارلوت که یک نورولوژیست مشهور بود و در مورد خواب و هیپنوتیزم تحقیق می‌کرد شرکت کند. او بعداً از این تجربه به عنوان کاتالیزوری برای سوق دادن وی به سمت علم آسیب‌شناسی روانی و کاری با درآمد و بازار کار کمتر در تحقیقات عصب‌شناسی یاد می‌کند... برای آشنایی با زندگی‌نامه زیگموند فروید با این ویدیو یوکن همراه باشید.

  • نظرات
تصویر آواتار rzgar ak
   rzgar ak

چقدر اپ و کار و محتواتون دلپذیره . موفق باشید . بسیار بسیار ممنونم

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار بهروز 8418
   بهروز 8418

به خاطر رسیدن به شهرت تلاش میکرده به نظرم، اما در نهایت خوبه سودی به جهان رسوند

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 90%

«زیگموند فروید» پدر علم روانکاوی، شناخته می‌شود. فروید در سال 1902 به عنوان پروفسور، شناخته شد. او در ایجاد روانکاوی و روش‌های بالینی برای روبرو شدن با علم آسیب‌شناسی روانی از طریق گفتگو بین بیمار و روانکاو نقش داشته است.فروید تکنیک‌هایی را مثل استفاده از تداعی آزاد و همچنین کشف انتقال  و همچنین فرایند تحلیل روانشناسی را ارائه کرد.

تجزیه و تحلیل او از خود و رویاهای بیمارانش به عنوان یک آرزوی تحقق یافته او را به یک مدل برای تجزیه و تحلیل علائم بالینی و سازکار سرکوب رسانید و همچنین برای بسط نظریه خود مبنی بر اینکه ناخودآگاه یک مرکز برای ایجاد اختلال در خودآگاه است از آن استفاده کرد. 

در ماه اکتبر سال 1885 فروید به پاریس رفت تا در یک فلوشیپ با جان مارتین شارلوت که یک نورولوژیست مشهور بود و در مورد خواب و هیپنوتیزم تحقیق می‌کرد شرکت کند. او بعداً از این تجربه به عنوان کاتالیزوری برای سوق دادن وی به سمت علم آسیب‌شناسی روانی و کاری با درآمد و بازار کار کمتر در تحقیقات عصب‌شناسی یاد می‌کند... برای آشنایی با زندگی‌نامه زیگموند فروید با این ویدیو یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-03-04 11:27:36
  • نظرات
تصویر آواتار rzgar ak
   rzgar ak

چقدر اپ و کار و محتواتون دلپذیره . موفق باشید . بسیار بسیار ممنونم

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار بهروز 8418
   بهروز 8418

به خاطر رسیدن به شهرت تلاش میکرده به نظرم، اما در نهایت خوبه سودی به جهان رسوند

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها