{ "title": "«فن‌بازی» قدمی در راه آموزش کسب‌و کار به کودکان و نوجوانان", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16157", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16156", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16155", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16154" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

«فن‌بازی» قدمی در راه آموزش کسب‌و کار به کودکان و نوجوانان

امتیاز مطلب: 93%

اینوجوان در اینوتکس 2019 در راستای توانمندسازی کودک و نوجوان قدم برداشت. شرکت «فن‌بازی» که برگزار کننده این بخش بود، به کودکان و نوجوانان مهارت‌های مختلفی مانند سخنوری و مذاکره، همکاری و کار تیمی و غیره می‌آموزد تا در پایان این مراحل بتوانند کسب‌و‌کار راه‌اندازی کنند. این شرکت با ایده‌پروری آنها را برای ورود به کسب‌و‌کار آماده می‌کند. صدف عبداله‌زاده، بنیان‌گذار استارتاپ «فن‌بازی» در این ویدیو یوکن فعالیت‌ها را توضیح می‌دهد.

 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 98%

اینوجوان در اینوتکس 2019 در راستای توانمندسازی کودک و نوجوان قدم برداشت. شرکت «فن‌بازی» که برگزار کننده این بخش بود، به کودکان و نوجوانان مهارت‌های مختلفی مانند سخنوری و مذاکره، همکاری و کار تیمی و غیره می‌آموزد تا در پایان این مراحل بتوانند کسب‌و‌کار راه‌اندازی کنند. این شرکت با ایده‌پروری آنها را برای ورود به کسب‌و‌کار آماده می‌کند. صدف عبداله‌زاده، بنیان‌گذار استارتاپ «فن‌بازی» در این ویدیو یوکن فعالیت‌ها را توضیح می‌دهد.

 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-09-04 02:28:38
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها