{ "title": "گفت‌و‌گو با میثم شیخلر، مدیر عملیات شرکت بومرنگ", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16153", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16152", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16151", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16150" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

گفت‌و‌گو با میثم شیخلر، مدیر عملیات شرکت بومرنگ

امتیاز مطلب: 92%

«شرکت خدمات نوآوری بومرنگ» یک واسطه نوآوری است. به این معنا که با دو گروه از بازیگران عرصه اکوسیستم نوآوری در ارتباط است. یک سو شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور قرار می‌گیرند و در سوی دیگر صنایع و تولیدکنندگان کشور هستند.

بومرنگ پلتفرم نوآوری باز است که مشکلات صنایع کشور را با استفاده از ظرفیت به‌کارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آور حل می‌کند. این مشکلات می‌تواند در هر صنعتی مانند نانو، الکترونیک، مواد غذایی و غیره باشد. نیازهای فنی‌ای که در حل آن به مشکل خورده شده‌اند شناسایی شده و در جامعه فناوری کشور توزیع می‌شود. 

در نهایت در مسیری به نسبت پیچیده استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور ایده‌ها و راهکارهای خود را متناسب با نیازهای مطرح شده ارسال می‌کنند. بومرنگ آنها را بررسی می‌کند و انتخاب‌های تایید شده را در اختیار کارفرمای صنعتی قرار می‌دهد. در این مرحله کارفرمای صنعتی راهکار مورد قبول قرار گرفته را در جلسه‌ای حضوری بررسی می‌کند. 

قدم آخر دستیابی به قرارداد تجاری است. پس بومرنگ به جای تمرکز بر عرصه فناوری، به نیازهای واقعی صنعت تاکید می‌کند و پروژه‌ها را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آور اطلاع‌رسانی می‌کند. در همین راستا گفت‌و‌گویی با میثم شیخلر مدیر عملیات و کارشناس نوآوری در «شرکت خدمات نوآوری بومرنگ» داشتیم. برای تماشای ویدیو توضیحات وی، با این ویدیو یوکن همراه باشید.

  • نظرات
تصویر آواتار Hassan Golshaeyan
   Hassan Golshaeyan

فوق العاده بود..بازهم مصاحبه کنید من مشتری پروپاقورصتونم

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 92%

«شرکت خدمات نوآوری بومرنگ» یک واسطه نوآوری است. به این معنا که با دو گروه از بازیگران عرصه اکوسیستم نوآوری در ارتباط است. یک سو شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور قرار می‌گیرند و در سوی دیگر صنایع و تولیدکنندگان کشور هستند.

بومرنگ پلتفرم نوآوری باز است که مشکلات صنایع کشور را با استفاده از ظرفیت به‌کارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آور حل می‌کند. این مشکلات می‌تواند در هر صنعتی مانند نانو، الکترونیک، مواد غذایی و غیره باشد. نیازهای فنی‌ای که در حل آن به مشکل خورده شده‌اند شناسایی شده و در جامعه فناوری کشور توزیع می‌شود. 

در نهایت در مسیری به نسبت پیچیده استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور ایده‌ها و راهکارهای خود را متناسب با نیازهای مطرح شده ارسال می‌کنند. بومرنگ آنها را بررسی می‌کند و انتخاب‌های تایید شده را در اختیار کارفرمای صنعتی قرار می‌دهد. در این مرحله کارفرمای صنعتی راهکار مورد قبول قرار گرفته را در جلسه‌ای حضوری بررسی می‌کند. 

قدم آخر دستیابی به قرارداد تجاری است. پس بومرنگ به جای تمرکز بر عرصه فناوری، به نیازهای واقعی صنعت تاکید می‌کند و پروژه‌ها را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آور اطلاع‌رسانی می‌کند. در همین راستا گفت‌و‌گویی با میثم شیخلر مدیر عملیات و کارشناس نوآوری در «شرکت خدمات نوآوری بومرنگ» داشتیم. برای تماشای ویدیو توضیحات وی، با این ویدیو یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-03-14 01:08:27
  • نظرات
تصویر آواتار Hassan Golshaeyan
   Hassan Golshaeyan

فوق العاده بود..بازهم مصاحبه کنید من مشتری پروپاقورصتونم

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها