{ "title": "تعصب روانی نسبت به تغییر", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16131", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16130", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16129", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/16128" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

تعصب روانی نسبت به تغییر

امتیاز مطلب: 95%

اگه بدونیم که باید تغییری صورت بدیم چرا اینکار رو نکنیم؟ چرا اینقدر نسبت به شکل انجام کارهامون تعصب داریم. ما تغییر در نحوه انجام کارهامونو به راحتی رد میکنیم، حتی اگه شواهد زیادی در بیفایده بودن روش فعلی وجود داشته باشه.
 پروفسورهای هاروارد سعی کردن به این پرسش پاسخ بدن. زمان زیادی رو صرف کردن و از مدل های کاملا علمی استفاده کردن تا متوجه بشن که چرا ما اینقدر متعصب هستیم. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 96%

اگه بدونیم که باید تغییری صورت بدیم چرا اینکار رو نکنیم؟ چرا اینقدر نسبت به شکل انجام کارهامون تعصب داریم. ما تغییر در نحوه انجام کارهامونو به راحتی رد میکنیم، حتی اگه شواهد زیادی در بیفایده بودن روش فعلی وجود داشته باشه.
 پروفسورهای هاروارد سعی کردن به این پرسش پاسخ بدن. زمان زیادی رو صرف کردن و از مدل های کاملا علمی استفاده کردن تا متوجه بشن که چرا ما اینقدر متعصب هستیم. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-06-12 00:13:51
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها