{ "title": "زندگی‌نامه تصویری «گری کاسپارف» نابغه شطرنج جهان", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15771", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15770", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15769", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15768" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگی‌نامه تصویری «گری کاسپارف» نابغه شطرنج جهان

امتیاز مطلب: 94%

وقتی ده یا دوازده ساله بودم، یک دستنوشته روی تختم گذاشت که نوشته بود: اگر تو نه، پس چه کسی؟ این گفتار بخشی از سخنان «گری کاسپارف»، قهرمان شطرنج جهان بین سالهای 1985 تا 2000 است. یکی از شنیدنی‌ترین داستان‌های «کاسپاروف»، قرار گرفتن در مقابل شطرنج‌باز بزرگ جهان، « آناتولی کارپف»، است که حدود 300 ساعت به طول انجامید. این ویدئو یوکن، شرح مختصری بر زندگی این قهرمان بزرگ است.
 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 99%

وقتی ده یا دوازده ساله بودم، یک دستنوشته روی تختم گذاشت که نوشته بود: اگر تو نه، پس چه کسی؟ این گفتار بخشی از سخنان «گری کاسپارف»، قهرمان شطرنج جهان بین سالهای 1985 تا 2000 است. یکی از شنیدنی‌ترین داستان‌های «کاسپاروف»، قرار گرفتن در مقابل شطرنج‌باز بزرگ جهان، « آناتولی کارپف»، است که حدود 300 ساعت به طول انجامید. این ویدئو یوکن، شرح مختصری بر زندگی این قهرمان بزرگ است.
 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-11-25 01:16:35
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها