«فیدل کاسترو» چطور به یک انقلابی چریکی تبدیل شد؟

امتیاز مطلب: 97%

فیدل کاسترو در سال 1926 در کوبا متولد شد. او با دیدن اختلاف میان سطح زندگی خودش و دیگر هم‌وطنانش تحت تأثیر قرار گرفت و به فردی انقلابی تبدیل شد. در دانشجویی به گروه دانشجویی‌ای برای مبارزه علیه فساد سیاسی پیوست. 

کاسترو و همراهانش انقلاب را با یک جنگ چریکی کلاسیک آغاز کرده و در روز دوم ژانویه 1959 وارد هاوانا شدند. کاسترو دولت جدیدی را در کوبا مستقر کرد و قول داد از حقوق فقرا دفاع کند. او به دنبال کمونیست یا مارکسیست نبود و به دنبال دموکراسی و عدالت اجتماعی با اقتصاد با برنامه بود. 

اما با بی‌توجهی آیزنهاور، ژنرال و سیاستمدار آمریکایی، کوبا توسط فیدل کاسترو به یکی از صحنه‌های جنگ سرد تبدیل شد. برخی از یاران کاسترو این کار را خیانت دانستند. اگر برای شما جالب است که پس از این ماجرا چطور فیدل کاسترو به دستاوردهای بزرگی رسید، در این ویدیو یوکن زندگی‌نامه او را دنبال کنید. 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 90%

فیدل کاسترو در سال 1926 در کوبا متولد شد. او با دیدن اختلاف میان سطح زندگی خودش و دیگر هم‌وطنانش تحت تأثیر قرار گرفت و به فردی انقلابی تبدیل شد. در دانشجویی به گروه دانشجویی‌ای برای مبارزه علیه فساد سیاسی پیوست. 

کاسترو و همراهانش انقلاب را با یک جنگ چریکی کلاسیک آغاز کرده و در روز دوم ژانویه 1959 وارد هاوانا شدند. کاسترو دولت جدیدی را در کوبا مستقر کرد و قول داد از حقوق فقرا دفاع کند. او به دنبال کمونیست یا مارکسیست نبود و به دنبال دموکراسی و عدالت اجتماعی با اقتصاد با برنامه بود. 

اما با بی‌توجهی آیزنهاور، ژنرال و سیاستمدار آمریکایی، کوبا توسط فیدل کاسترو به یکی از صحنه‌های جنگ سرد تبدیل شد. برخی از یاران کاسترو این کار را خیانت دانستند. اگر برای شما جالب است که پس از این ماجرا چطور فیدل کاسترو به دستاوردهای بزرگی رسید، در این ویدیو یوکن زندگی‌نامه او را دنبال کنید. 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-11-25 01:16:45
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها