{ "title": "«ملاصدرا» چطور یک مکتب فلسفی را پایه‌گذاری کرد؟", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15735", "640p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15734", "480p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15733", "320p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15732" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

«ملاصدرا» چطور یک مکتب فلسفی را پایه‌گذاری کرد؟

امتیاز مطلب: 92%

برای ملاصدرا نه در فلسفه و نه در خُلقیات و روحیات نمی‌توان همانندی در فلاسفه غربی یافت و نشان داد. پرفسور هانری کُربن درباره او معتقد بود اگر بتوان یاکوب بوهمه و سوئدنبرگ را با هم جمع کرد و بر توماس آکویناس افزود، حاصل ملاصدرا خواهد شد. با یوکن همراه باشید تا از زندگینامه او بیشتر بدانید.

صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألهین، فیلسوف شیعه ایرانی سدهٔ یازدهم هجری قمری و بنیان‌گذار حکمت متعالیه است. کارهای او را می‌توان نمایش دهندهٔ نوعی تلفیق از هزار سال تفکر و اندیشهٔ اسلامی پیش از زمان او به حساب آورد.

او در مدرسه خواجواصفهان نیز از محضر درس استادانش شیخ بهایی، میرداماد (معلم ثالث) و میرفندرسکی بهره جست. ملاصدرا بر این باور بود که مذهب شیعه دو وجه دارد، وجه ظاهری، یعنی همان شریعت و احکام دینی، و وجه باطنی، که همان درون‌مایه و حقیقت مذهب شیعه‌است و ملاصدرا آن را عرفان شیعی می‌نامید.

 شخصیت ملاصدرا ابعاد زیادی دارد و زندگی او یک زندگی پرماجراست. او مانند فیلسوفان دیگر فقط یک متفکر و فیلسوف با یک زندگی متعارف نیست. ملاصدرا  یک متفکر و فیلسوف و مؤسس یک مکتب فلسفی و دارای دانش‌های مرسوم زمان خود است. همچنین در رشته‌های ریاضی و نجوم و پزشکی و علوم اسلامی مانند تفسیر و حدیث است.

  • نظرات
تصویر آواتار ali naderi
   ali naderi

فوق العاده بود ممنون

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 90%

برای ملاصدرا نه در فلسفه و نه در خُلقیات و روحیات نمی‌توان همانندی در فلاسفه غربی یافت و نشان داد. پرفسور هانری کُربن درباره او معتقد بود اگر بتوان یاکوب بوهمه و سوئدنبرگ را با هم جمع کرد و بر توماس آکویناس افزود، حاصل ملاصدرا خواهد شد. با یوکن همراه باشید تا از زندگینامه او بیشتر بدانید.

صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألهین، فیلسوف شیعه ایرانی سدهٔ یازدهم هجری قمری و بنیان‌گذار حکمت متعالیه است. کارهای او را می‌توان نمایش دهندهٔ نوعی تلفیق از هزار سال تفکر و اندیشهٔ اسلامی پیش از زمان او به حساب آورد.

او در مدرسه خواجواصفهان نیز از محضر درس استادانش شیخ بهایی، میرداماد (معلم ثالث) و میرفندرسکی بهره جست. ملاصدرا بر این باور بود که مذهب شیعه دو وجه دارد، وجه ظاهری، یعنی همان شریعت و احکام دینی، و وجه باطنی، که همان درون‌مایه و حقیقت مذهب شیعه‌است و ملاصدرا آن را عرفان شیعی می‌نامید.

 شخصیت ملاصدرا ابعاد زیادی دارد و زندگی او یک زندگی پرماجراست. او مانند فیلسوفان دیگر فقط یک متفکر و فیلسوف با یک زندگی متعارف نیست. ملاصدرا  یک متفکر و فیلسوف و مؤسس یک مکتب فلسفی و دارای دانش‌های مرسوم زمان خود است. همچنین در رشته‌های ریاضی و نجوم و پزشکی و علوم اسلامی مانند تفسیر و حدیث است.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-11-14 01:49:01
  • نظرات
تصویر آواتار ali naderi
   ali naderi

فوق العاده بود ممنون

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها