{ "title": "زندگی‌نامه «مادام سی‌.جی.واکر» نخستین زن میلیونر آفریقایی‌آمریکایی", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15702", "640p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15701", "480p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15700", "320p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15699" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگی‌نامه «مادام سی‌.جی.واکر» نخستین زن میلیونر آفریقایی‌آمریکایی

امتیاز مطلب: 91%

سارا بریدلاو معروف به «مادام سی‌.جی.واکر» کارآفرین، نیکوکار و اولین زن میلیونر آفریقایی‌آمریکایی بود. او ثروتش را از طریق گسترش و بازاریابی خط تولید محصولات مراقبت از مو برای زنان سیاه‌پوست در کمپانی‌ای که راه‌اندازی کرده بود، به دست آورد. با یوکن همراه باشید تا با زندگی‌نامه او آشنا شوید. 

بریدلاو در قرن نوزدهم به عنوان یک آفریقایی‌آمریکایی متولد شد. در آن زمان تعداد بسیار کمی از آفریقایی‌آمریکایی‌ها (چه برسد به زنان) کسب‌وکار خودشان را اداره می‌کردند و می‌توانستند در آن موفق شوند. بیشترشان سواد پایینی داشتند یا بیکار بودند یا فرد دیگری استخدام‌شان کرده بود.

سی‌.جی.واکر مصمم بود که چنین سرنوشتی نداشته باشد، او می‌گفت:

راهی رویایی برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، من آن را در هر کاری که در زندگی‌ام انجام دادم پیدا نکردم، زیرا مجبور بودم که سخت کار کنم. شعار من استقامت بود.
 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 90%

سارا بریدلاو معروف به «مادام سی‌.جی.واکر» کارآفرین، نیکوکار و اولین زن میلیونر آفریقایی‌آمریکایی بود. او ثروتش را از طریق گسترش و بازاریابی خط تولید محصولات مراقبت از مو برای زنان سیاه‌پوست در کمپانی‌ای که راه‌اندازی کرده بود، به دست آورد. با یوکن همراه باشید تا با زندگی‌نامه او آشنا شوید. 

بریدلاو در قرن نوزدهم به عنوان یک آفریقایی‌آمریکایی متولد شد. در آن زمان تعداد بسیار کمی از آفریقایی‌آمریکایی‌ها (چه برسد به زنان) کسب‌وکار خودشان را اداره می‌کردند و می‌توانستند در آن موفق شوند. بیشترشان سواد پایینی داشتند یا بیکار بودند یا فرد دیگری استخدام‌شان کرده بود.

سی‌.جی.واکر مصمم بود که چنین سرنوشتی نداشته باشد، او می‌گفت:

راهی رویایی برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، من آن را در هر کاری که در زندگی‌ام انجام دادم پیدا نکردم، زیرا مجبور بودم که سخت کار کنم. شعار من استقامت بود.
 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-06-03 01:54:35
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها