{ "title": "خلاصه کتاب «مسری»، راهکارهای بازاریابی ویروسی", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15387", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15386", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15385", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15384" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

خلاصه کتاب «مسری»، راهکارهای بازاریابی ویروسی

امتیاز مطلب: 95%

اولین چیزی که جونا برگر در کتاب مسری مطرح می‌کند این است که یک اثر روانشناسی به نام اثر هاله وجود دارد، به این معنیه که چیزهایی که شما راجع به آن صحبت می‌کنید با شما همراه می‌شوند. چیزی که شما بیشتر راجع به آن صحبت می‌کنید، چیزی که مردم در مورد شما فکر می‌کنند را تغییر می‌دهد. 

دومین چیزی که جونا می‌گوید راه‌اندازها هستند. راه‌اندازها مثل عادت‌ها هستند که شما را تحریک می‌کنند راجع به محصولشان فکر کنید. کیتکت از این استفاده کرد و با قهوه شروع به بازاریابی محصول کیتکتش کرد و به این خاطر، فروششان 33 درصد افزایش یافت. چون وقتی مردم قهوه را می‌دیدند آن را همراه با کیتکت تصور می‌کردند و می‌رفتند یک کیتکت می‌خریدند. 

سومین مورد، احساس بود؛ چه احساسات مثبت و چه احساسات منفی. چیزی که (جونا) فهمید این بود که احساسات خاصی وجود دارد که مثبت یا منفی هستند. پستی که همه‌ی شور و شوخ طبعی را نشان می‌دهد احتمال بیشتری برای به اشتراک گذاری دارد و پست‌های همراه با عصبانیت و اضطراب، هم بیشتر به اشتراک گذاشته می‌شود. اما، بعضی موقع غم و ناراحتی را هم نشان می‌دهد. اغلب، ویدیوهای سگ‌های بانمک به اشتراک گذاشته می‌شود و به همین دلیل است که سوزان بویل 200 میلیون بازدید در یوتیوب دارد چون مخاطبانش را شوکه می‌کند و به تعجب وامی‌دارد.

با یوکن همراه باشید و در ادامه خلاصه‌ی تصویری کتاب مسری نوشته جونا برگر را در این ویدئو ببینید.

  • نظرات
تصویر آواتار علی رمضان زاده
   علی رمضان زاده

من میگویم یک راحلی شاید انسان هیچی نداره میخواه از اول شروع کنه. .....

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 92%

اولین چیزی که جونا برگر در کتاب مسری مطرح می‌کند این است که یک اثر روانشناسی به نام اثر هاله وجود دارد، به این معنیه که چیزهایی که شما راجع به آن صحبت می‌کنید با شما همراه می‌شوند. چیزی که شما بیشتر راجع به آن صحبت می‌کنید، چیزی که مردم در مورد شما فکر می‌کنند را تغییر می‌دهد. 

دومین چیزی که جونا می‌گوید راه‌اندازها هستند. راه‌اندازها مثل عادت‌ها هستند که شما را تحریک می‌کنند راجع به محصولشان فکر کنید. کیتکت از این استفاده کرد و با قهوه شروع به بازاریابی محصول کیتکتش کرد و به این خاطر، فروششان 33 درصد افزایش یافت. چون وقتی مردم قهوه را می‌دیدند آن را همراه با کیتکت تصور می‌کردند و می‌رفتند یک کیتکت می‌خریدند. 

سومین مورد، احساس بود؛ چه احساسات مثبت و چه احساسات منفی. چیزی که (جونا) فهمید این بود که احساسات خاصی وجود دارد که مثبت یا منفی هستند. پستی که همه‌ی شور و شوخ طبعی را نشان می‌دهد احتمال بیشتری برای به اشتراک گذاری دارد و پست‌های همراه با عصبانیت و اضطراب، هم بیشتر به اشتراک گذاشته می‌شود. اما، بعضی موقع غم و ناراحتی را هم نشان می‌دهد. اغلب، ویدیوهای سگ‌های بانمک به اشتراک گذاشته می‌شود و به همین دلیل است که سوزان بویل 200 میلیون بازدید در یوتیوب دارد چون مخاطبانش را شوکه می‌کند و به تعجب وامی‌دارد.

با یوکن همراه باشید و در ادامه خلاصه‌ی تصویری کتاب مسری نوشته جونا برگر را در این ویدئو ببینید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-09-08 01:39:09
  • نظرات
تصویر آواتار علی رمضان زاده
   علی رمضان زاده

من میگویم یک راحلی شاید انسان هیچی نداره میخواه از اول شروع کنه. .....

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها