چگونه می‌توانیم شاد باشیم؟

امتیاز مطلب: 96%

برای اینکه بدانیم چگونه می‌تواینم شادی واقعی را در زندگی تجربه کنیم و در زندگی شاد باشیم اول باید بررسی کنیم و ببینم چطور فکر می‌کنیم. بیشتر افراد به سه شیوه به دنیای اطراف واکنش نشان می‌دهند.

در شیوه‌ اول افراد زمانی شاد می‌شوند که چیزی را به دست بیاورند یا به هدف خاصی برسند. اما هر کدام از این داشته‌ها و دستاوردها برای مدت کوتاهی آنها را خوشحال و شاد نگه می‌دارد. این افراد بعد از مدت اندکی دوباره به دنبال بهانه‌ای دیگر برای به دست آوردن و شاد شدن می‌گردند.

شیوه دومی که بیشتر افراد از طریق آن به دنیا واکنش نشان می‌دهند رد کردن و نپذیرفتن است. این افراد از لحظه‌ای که بیدار می‌شوند ذهن‌شان به طور خودکار دنبال رد کردن چیزهای اطرافشان است. اول شروع به رد کردن و ایراد گرفتن از موقعیتی که در آن قرار دارند می‌گیرند: «چقدر هوا سرده»، «چقدر خسته‌ام، دوست ندارم برم سر کار» و... سپس شروع به رد کردن اطرافیان می‌کنند: «چرا صندوق‌دار کارش را درست انجام نمی‌دهد؟»، «چقدر فلانی حرف می‌زنه؟» و... کار به جایی می‌رسد که این افراد درنهایت شروع به رد کردن و ایراد گرفتن از خودشان می‌کنند: «چقدر من بی‌ریختم؟»، «چرا همیشه بازنده می‌شم؟»

شیوه‌ سومی که به دنیای اطرافمان واکنش نشان می‌دهیم از دست دادن آگاهی یا تمرکز است. وقتی با مسائل تکراری و خسته‌کننده مثل رفت و آمد به سر کار یا منتظر ماندن در مطب دکتر مواجه می‌شویم سریعا تمرکزمان از بین می‌رود و ذهن‌مان آشفته می‌شود. 

با این اوصاف واقعا فکر می‌کنید چطور می‌توان خوشحال بود؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است. برای شاد بودن باید به شیوه دیگری عمل کنیم؛ شیوه چهارمی که افراد به ندرت به آن شیوه به جهان اطرافشان پاسخ می‌دهند. این شیوه «ذهن‌آگاه» نامیده می‌شود. اگر می‌خواهید بدانید این شیوه چیست با یوکن همراه باشید و تماشای این ویدئو را از دست ندهید. 

  • نظرات
تصویر آواتار محمد کفیری
   محمد کفیری

مرسی که هستی

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار محمد کفیری
   محمد کفیری

الگوی کاری من

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 93%

برای اینکه بدانیم چگونه می‌تواینم شادی واقعی را در زندگی تجربه کنیم و در زندگی شاد باشیم اول باید بررسی کنیم و ببینم چطور فکر می‌کنیم. بیشتر افراد به سه شیوه به دنیای اطراف واکنش نشان می‌دهند.

در شیوه‌ اول افراد زمانی شاد می‌شوند که چیزی را به دست بیاورند یا به هدف خاصی برسند. اما هر کدام از این داشته‌ها و دستاوردها برای مدت کوتاهی آنها را خوشحال و شاد نگه می‌دارد. این افراد بعد از مدت اندکی دوباره به دنبال بهانه‌ای دیگر برای به دست آوردن و شاد شدن می‌گردند.

شیوه دومی که بیشتر افراد از طریق آن به دنیا واکنش نشان می‌دهند رد کردن و نپذیرفتن است. این افراد از لحظه‌ای که بیدار می‌شوند ذهن‌شان به طور خودکار دنبال رد کردن چیزهای اطرافشان است. اول شروع به رد کردن و ایراد گرفتن از موقعیتی که در آن قرار دارند می‌گیرند: «چقدر هوا سرده»، «چقدر خسته‌ام، دوست ندارم برم سر کار» و... سپس شروع به رد کردن اطرافیان می‌کنند: «چرا صندوق‌دار کارش را درست انجام نمی‌دهد؟»، «چقدر فلانی حرف می‌زنه؟» و... کار به جایی می‌رسد که این افراد درنهایت شروع به رد کردن و ایراد گرفتن از خودشان می‌کنند: «چقدر من بی‌ریختم؟»، «چرا همیشه بازنده می‌شم؟»

شیوه‌ سومی که به دنیای اطرافمان واکنش نشان می‌دهیم از دست دادن آگاهی یا تمرکز است. وقتی با مسائل تکراری و خسته‌کننده مثل رفت و آمد به سر کار یا منتظر ماندن در مطب دکتر مواجه می‌شویم سریعا تمرکزمان از بین می‌رود و ذهن‌مان آشفته می‌شود. 

با این اوصاف واقعا فکر می‌کنید چطور می‌توان خوشحال بود؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است. برای شاد بودن باید به شیوه دیگری عمل کنیم؛ شیوه چهارمی که افراد به ندرت به آن شیوه به جهان اطرافشان پاسخ می‌دهند. این شیوه «ذهن‌آگاه» نامیده می‌شود. اگر می‌خواهید بدانید این شیوه چیست با یوکن همراه باشید و تماشای این ویدئو را از دست ندهید. 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-07-11 03:42:05
  • نظرات
تصویر آواتار محمد کفیری
   محمد کفیری

مرسی که هستی

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار محمد کفیری
   محمد کفیری

الگوی کاری من

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها