{ "title": "علم قانون جذب را چگونه توجیه می‌کند؟", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15355", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15354", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15353", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15352" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

علم قانون جذب را چگونه توجیه می‌کند؟

امتیاز مطلب: 93%

قانون جذب به علت فروش بالایی که کتاب راز موفقیت داشته به‌طور گسترده‌ای محبوب است. قانون جذب معتقد است اگر می‌خواهید اتفاقی در زندگی برایتان بیفتد باید باورش کنید و زیاد به آن بیندیشید. خیال و فکر شما آن اتفاق را به واقعیت تبدیل می‌کند. حال این سوال پیش می‌آید که این قانون تا چه حد درست است؟ تجربه نشان داده 90 درصد مواقع قانون جذب اتفاق می‌افتد. اما علم این مسأله که به کمک نیروهای کیهانی خیال و افکار شما به واقعیت تبدیل می‌شود صحبت ندارد و عقل سلیم و علم آن را تأیید نمی‌کند.

اما علم قانون جذب را این‌گونه توجیه می‌کند:

انسان‌ها از مغزشان به‌عنوان یک ماشین حل مساله استفاده می‌کنند. 

یکی از دلایلی که قانون جذب در 90درصد مواقع اتفاق می‌افتد این است که ما به کمک مغزمان در حل مسأله به خوبی عمل می‌کنیم. زمانی که یک مسأله به ماشین حل مسأله یا همان مغزمان می‌دهیم ذهن شروع به جست‌وجوی مواردی در محیط اطراف می‌کند که به حل کردن این مسأله کمک می‌کند. 

با یوکن همراه باشید و این ویدئو را ببینید تا در این باره بیشتر بدانید.

  • نظرات
تصویر آواتار مبینا
   مبینا

همش الکیه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار Abbas Razmjoo
   Abbas Razmjoo

بسیار جالب بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 98%

قانون جذب به علت فروش بالایی که کتاب راز موفقیت داشته به‌طور گسترده‌ای محبوب است. قانون جذب معتقد است اگر می‌خواهید اتفاقی در زندگی برایتان بیفتد باید باورش کنید و زیاد به آن بیندیشید. خیال و فکر شما آن اتفاق را به واقعیت تبدیل می‌کند. حال این سوال پیش می‌آید که این قانون تا چه حد درست است؟ تجربه نشان داده 90 درصد مواقع قانون جذب اتفاق می‌افتد. اما علم این مسأله که به کمک نیروهای کیهانی خیال و افکار شما به واقعیت تبدیل می‌شود صحبت ندارد و عقل سلیم و علم آن را تأیید نمی‌کند.

اما علم قانون جذب را این‌گونه توجیه می‌کند:

انسان‌ها از مغزشان به‌عنوان یک ماشین حل مساله استفاده می‌کنند. 

یکی از دلایلی که قانون جذب در 90درصد مواقع اتفاق می‌افتد این است که ما به کمک مغزمان در حل مسأله به خوبی عمل می‌کنیم. زمانی که یک مسأله به ماشین حل مسأله یا همان مغزمان می‌دهیم ذهن شروع به جست‌وجوی مواردی در محیط اطراف می‌کند که به حل کردن این مسأله کمک می‌کند. 

با یوکن همراه باشید و این ویدئو را ببینید تا در این باره بیشتر بدانید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-06-03 01:46:05
  • نظرات
تصویر آواتار مبینا
   مبینا

همش الکیه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار Abbas Razmjoo
   Abbas Razmjoo

بسیار جالب بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها