{ "title": "چگونه می‌توانیم با اعتماد به نفس و بی‌پروا باشیم؟", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15319", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15318", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15317", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15316" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

چگونه می‌توانیم با اعتماد به نفس و بی‌پروا باشیم؟

امتیاز مطلب: 98%

اعتماد به نفس یکی از مهم ترین دلایل موفقیت است و افراد موفق اغلب اعتماد به نفس بالایی دارند. افراد با اعتماد به نفس بالا به ‌راحتی به بیان خواسته‌های خود می‌پردازند و در کارهای خود و روابط خود موفق‌ تر هستند. اغلب افراد برای رسیدن به موقعیت دلخواه خود و موفقیت فقط به کمی اعتماد به نفس نیاز دارند. 

اگر می خواهید اهمیت اعتماد به نفس در زندگی را درک کنید کافی است به این نکته توجه کنید که آیا فرد موفقی را می شناسید که بدون داستن اعتماد به نفس در آن زمینه به موفقیت رسیده باشد؟ یا آیا اگر افرادی که در زمینه ای موفق هستند در آن زمینه اعتماد به نفس نداشتند می توانستند موفق شوند؟

اعتماد به نفس ذاتی و موروثی نیست بلکه می توان با تمرینات ذهنی و فیزیکی آن را یاد گرفت یا بهبود بخشید.

اما هنگام تلاش و تمرین برای افزایش اعتماد به نفس باید نکات زیر را رعایت کنید:

  • اهداف‌تان را به‌درستی انتخاب کنید. 
  • آرمان‌ گرایانه تصمیم نگیرید.
  • هدف‌گذاری‌هایتان را پله‌پله معلوم کنید تا پیشرفت کنید.
  • دوستان و اطرافیان‌تان را بررسی کنید تا افراد تأثیرگذار زندگی تان را پیدا کنید. این نکته را بدانید که دوست خوب می تواند شما را موفق می‌کند و یا حتی برعکس!

با یوکن همراه باشید و این ویدئو را تماشا کنید تا با راهکارهای موثر افزایش اعتماد به نفس آشنا شوید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 94%

اعتماد به نفس یکی از مهم ترین دلایل موفقیت است و افراد موفق اغلب اعتماد به نفس بالایی دارند. افراد با اعتماد به نفس بالا به ‌راحتی به بیان خواسته‌های خود می‌پردازند و در کارهای خود و روابط خود موفق‌ تر هستند. اغلب افراد برای رسیدن به موقعیت دلخواه خود و موفقیت فقط به کمی اعتماد به نفس نیاز دارند. 

اگر می خواهید اهمیت اعتماد به نفس در زندگی را درک کنید کافی است به این نکته توجه کنید که آیا فرد موفقی را می شناسید که بدون داستن اعتماد به نفس در آن زمینه به موفقیت رسیده باشد؟ یا آیا اگر افرادی که در زمینه ای موفق هستند در آن زمینه اعتماد به نفس نداشتند می توانستند موفق شوند؟

اعتماد به نفس ذاتی و موروثی نیست بلکه می توان با تمرینات ذهنی و فیزیکی آن را یاد گرفت یا بهبود بخشید.

اما هنگام تلاش و تمرین برای افزایش اعتماد به نفس باید نکات زیر را رعایت کنید:

  • اهداف‌تان را به‌درستی انتخاب کنید. 
  • آرمان‌ گرایانه تصمیم نگیرید.
  • هدف‌گذاری‌هایتان را پله‌پله معلوم کنید تا پیشرفت کنید.
  • دوستان و اطرافیان‌تان را بررسی کنید تا افراد تأثیرگذار زندگی تان را پیدا کنید. این نکته را بدانید که دوست خوب می تواند شما را موفق می‌کند و یا حتی برعکس!

با یوکن همراه باشید و این ویدئو را تماشا کنید تا با راهکارهای موثر افزایش اعتماد به نفس آشنا شوید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-09-30 15:38:23
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها