چگونه مهارت‌های ارتباطی را در خود تقویت کنیم؟

امتیاز مطلب: 99%

مهارتهای ارتباطی ،جزء مهارتهای مهمی است که باید برای کسب آن زمان بگذاریم و تمرین کنیم. دوست دارید وقتی وارد یک جمع می شوید، با شما چطور برخورد کنند؟ دوست دارید با لبخند به استقبال تان بیایند؟ به شما توجه کنند؟ به حرف هایتان گوش کنند و صمیمانه با شما صحبت کنند؟ آیا در سلام کردن پیش قدم می شوید؟

با وجود افزایش روزافزون اهمیت دستیابی به مهارتهای ارتباطی هنوزهم بسیاری از افراد به این امر توجه نمی کنند و همین موضوع باعث شده است که قادر به انتقال افکار و ایده های خود نبوده و در برقراری ارتباط موثر با دیگران ناتوان باشند. این ناتوانی امکان رقابت موثر در فضای کاری و قرارگرفتن در مسیر پیشرفت حرفه ای را برایشان غیر ممکن می کند.

اینکه دیگران بتوانند پیام شما را بطور شفاف و موفقیت آمیز دریافت کنند به نوع گفت‌وگوی شما و حتی جملات و کلماتی که به کار می‌برید بستگی دارد. 

اگر می‌‌خواهید بدانید برای ارتباط موثر با دیگران باید پیامتان را دقیقا بشناسید و آن را بدرستی انتخاب کرده باشید، مخاطب خود را بشناسید و بدانید که این پیام را به چه مخاطبی ارسال کرده و پیام چگونه توسط مخاطب درک خواهد شد. برای برقراری یک ارتباط  خوب شما می باید موقعیت، شرایط فرهنگی و شرایط محیطی که فضای صحبت شما را در برگرفته است را بسنجید.

با یوکن همراه باشید تا نکات ضروری که برای ایجاد یک گفت‌وگوی موثر و برقراری ارتباط با دیگران مهم است را در این ویدئو ببینید و بیاموزید. 

 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 92%

مهارتهای ارتباطی ،جزء مهارتهای مهمی است که باید برای کسب آن زمان بگذاریم و تمرین کنیم. دوست دارید وقتی وارد یک جمع می شوید، با شما چطور برخورد کنند؟ دوست دارید با لبخند به استقبال تان بیایند؟ به شما توجه کنند؟ به حرف هایتان گوش کنند و صمیمانه با شما صحبت کنند؟ آیا در سلام کردن پیش قدم می شوید؟

با وجود افزایش روزافزون اهمیت دستیابی به مهارتهای ارتباطی هنوزهم بسیاری از افراد به این امر توجه نمی کنند و همین موضوع باعث شده است که قادر به انتقال افکار و ایده های خود نبوده و در برقراری ارتباط موثر با دیگران ناتوان باشند. این ناتوانی امکان رقابت موثر در فضای کاری و قرارگرفتن در مسیر پیشرفت حرفه ای را برایشان غیر ممکن می کند.

اینکه دیگران بتوانند پیام شما را بطور شفاف و موفقیت آمیز دریافت کنند به نوع گفت‌وگوی شما و حتی جملات و کلماتی که به کار می‌برید بستگی دارد. 

اگر می‌‌خواهید بدانید برای ارتباط موثر با دیگران باید پیامتان را دقیقا بشناسید و آن را بدرستی انتخاب کرده باشید، مخاطب خود را بشناسید و بدانید که این پیام را به چه مخاطبی ارسال کرده و پیام چگونه توسط مخاطب درک خواهد شد. برای برقراری یک ارتباط  خوب شما می باید موقعیت، شرایط فرهنگی و شرایط محیطی که فضای صحبت شما را در برگرفته است را بسنجید.

با یوکن همراه باشید تا نکات ضروری که برای ایجاد یک گفت‌وگوی موثر و برقراری ارتباط با دیگران مهم است را در این ویدئو ببینید و بیاموزید. 

 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-08-25 01:31:15
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها