{ "title": "زندگینامه تصویری نلسون ماندلا", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15161", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15160", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15159", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/15158" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگینامه تصویری نلسون ماندلا

امتیاز مطلب: 92%

"انتخابهای شما بازتاب آرزوهایتان هستند نه ترسهایتان". این جمله قابل تامل از زبان کسی است که عمری در راه آزادی، برابری، حقیقت، عشق، صلح، عدالت و در واقع هر آنچه به آن معتقد بود، مبارزه کرد و روش زندگی او الهام بخش بسیاری از مردم در سرتاسر شد. "نلسون ماندلا"، رهبر بزرگ افریقای جنوبی، که به اسم "مدیبا" هم شهرت دارد، در سال 1918 در روستای کوچکی در مرکز استان کیپ تاون در آفریقای جنوبی متولد شد. او در کشوری بزرگ شد که رنگ پوست مردم را از یکدیگر جدا میکرد. اگرچه سیاه پوستان در آفریقای جنوبی در اکثریت قرار داشتند، اما سیستم مخرب آپارتاید که تحت کنترل دولت سفیدپوستان بود، آنها را از حق رای محروم می‌کرد و قوانین سختی را به اجرا می‌گذاشت که ابعاد مختلف زندگی آنها را تحت الشعاع قرار می‌داد.

در سال 1993 ماندلا به همراه رئیس جمهور "دِکلرک" جایزه نوبل صلح را به صورت مشترک از آن خود کرد و خود را به عنوان یکی از بزرگترین مردان تاریخ و نماد مبارزه علیه آپارتاید در افریقای جنوبی به جهانیان معرفی کرد. ماندلا بعد از آزادی از زندان برای برگذاری اولین انتخاباتی که نژادهای مختلف در آن مشارکت داشته باشند با رئیس جمهور " اف دابلیو دِکرلک" مذاکره کرد. سفید پوستان افریقای جنوبی تمایل داشتند که در قدرت مشارکت داشته باشند اما سیاه پوستان خواستار انتقال کامل قدرت بودند.

بالاخره در 27 آپریل 1994 انتخابات دموکراتیک برگزار شد و در کمال ناباوری، نلسون ماندلا در 77 سالگی به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. نلسون ماندلا پس از دریافت جوایزی در طول چهار دهه، یک چهره سرشناس دولتی بود که تا اواخر عمر خود در مورد مسائل مهم عقاید خود را ابراز می‌کرد. او را در آفریقای جنوبی اغلب تحت عنوان مادیبا می‌شناسند، این عنوان افتخاری را بزرگان خاندان ماندلا به وی داده‌اند. بسیاری از مردم آفریقای جنوبی نیز به نشانه احترام وی را مخولو (پدربزرگ) صدا می‌زنند. با یوکن همراه باشید و تماشای این ویدئو را از دست ندهید تا درباره نلسون ماندلا بیشتر بدانید. 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 96%

"انتخابهای شما بازتاب آرزوهایتان هستند نه ترسهایتان". این جمله قابل تامل از زبان کسی است که عمری در راه آزادی، برابری، حقیقت، عشق، صلح، عدالت و در واقع هر آنچه به آن معتقد بود، مبارزه کرد و روش زندگی او الهام بخش بسیاری از مردم در سرتاسر شد. "نلسون ماندلا"، رهبر بزرگ افریقای جنوبی، که به اسم "مدیبا" هم شهرت دارد، در سال 1918 در روستای کوچکی در مرکز استان کیپ تاون در آفریقای جنوبی متولد شد. او در کشوری بزرگ شد که رنگ پوست مردم را از یکدیگر جدا میکرد. اگرچه سیاه پوستان در آفریقای جنوبی در اکثریت قرار داشتند، اما سیستم مخرب آپارتاید که تحت کنترل دولت سفیدپوستان بود، آنها را از حق رای محروم می‌کرد و قوانین سختی را به اجرا می‌گذاشت که ابعاد مختلف زندگی آنها را تحت الشعاع قرار می‌داد.

در سال 1993 ماندلا به همراه رئیس جمهور "دِکلرک" جایزه نوبل صلح را به صورت مشترک از آن خود کرد و خود را به عنوان یکی از بزرگترین مردان تاریخ و نماد مبارزه علیه آپارتاید در افریقای جنوبی به جهانیان معرفی کرد. ماندلا بعد از آزادی از زندان برای برگذاری اولین انتخاباتی که نژادهای مختلف در آن مشارکت داشته باشند با رئیس جمهور " اف دابلیو دِکرلک" مذاکره کرد. سفید پوستان افریقای جنوبی تمایل داشتند که در قدرت مشارکت داشته باشند اما سیاه پوستان خواستار انتقال کامل قدرت بودند.

بالاخره در 27 آپریل 1994 انتخابات دموکراتیک برگزار شد و در کمال ناباوری، نلسون ماندلا در 77 سالگی به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. نلسون ماندلا پس از دریافت جوایزی در طول چهار دهه، یک چهره سرشناس دولتی بود که تا اواخر عمر خود در مورد مسائل مهم عقاید خود را ابراز می‌کرد. او را در آفریقای جنوبی اغلب تحت عنوان مادیبا می‌شناسند، این عنوان افتخاری را بزرگان خاندان ماندلا به وی داده‌اند. بسیاری از مردم آفریقای جنوبی نیز به نشانه احترام وی را مخولو (پدربزرگ) صدا می‌زنند. با یوکن همراه باشید و تماشای این ویدئو را از دست ندهید تا درباره نلسون ماندلا بیشتر بدانید. 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-07-13 07:59:27
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها