زندگینامه امیر کبیر در یک نگاه

امتیاز مطلب: 92%

میرزا تقی خان مشهور به امیرکبیر در سال 1186 در روستای هزاوه از توابع اراک دیده به جهان گشود. پدر وی کربلایی قربان آشپز قائم‌مقام فراهانی بود و مادرش فاطمه هم در عمری طولانی داغ هر دو فرزندش محمد تقی و محمد حسن را دید. میرزا تقی در خانه قائم مقام تربیت شد و در جوانی توانست سمت منشی‌گری وی را به دست آورد. میرزا تقی در طول زندگی اش دو بار ازدواج کرد. بار اول با دختر عمویش جان جان خانم که از او صاحب سه فرزند شد و بار دوم با یگانه خواهر تنی ناصرالدین شاه  ملک زاده خانم ملقب به عزت‌الدوله فرزند محمدشاه و مهدعلیا. ازدواجی به خواست ناصرالدین شاه بین امیر 43 ساله و ملک زاده خانم 16 ساله که حاصلش دو دختر به نامهای تاج الملوک و همدم الملوک شد. نخستین ماموریت سیاسی میرزا تقی خان رفتن نزد تزار روسیه پس از مرگ گریبایدوف بود و دومین ماموریتش زمانی بود که وزیر نظام آذربایجان بود و برای دیدن تزار روس به ایروان رفت. اما نخستین کار مهم او ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس ارزنه الروم برای حل اختلافات مرزی با دولت عثمانی بود که دو سال به طول انجامید. پس از مرگ محمدشاه در تهران، با رسیدن خبر به ناصرالدین میرزا در تبریز  میرزا تقی خان مامور تهیه تدارکات سفر به تهران شد و به شایسته‌ترین روش ممکن شاه را به تهران رساند. در این مدت مهد علیات مشغول مذاکره با سفارت انگلیس جهت به قدرت رساندن افراد مورد نظرش بود و عده ای در این خیال بودند که با به قدرت رسیدن شاه جدید به مسندی دست پیدا کنند چون صدارت... اما شاه به محض رسیدن به تهران در14  شهریور 1227 بر تخت سلطنت نشست و میرزا تقی خان را به صدارت برگزید و لقب امیر کبیر را به او اعطا نمود. با یوکن همراه باشید و این ویدئو را ببینید.

  • نظرات
تصویر آواتار
   کاربر مهمان

عالی

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 94%

میرزا تقی خان مشهور به امیرکبیر در سال 1186 در روستای هزاوه از توابع اراک دیده به جهان گشود. پدر وی کربلایی قربان آشپز قائم‌مقام فراهانی بود و مادرش فاطمه هم در عمری طولانی داغ هر دو فرزندش محمد تقی و محمد حسن را دید. میرزا تقی در خانه قائم مقام تربیت شد و در جوانی توانست سمت منشی‌گری وی را به دست آورد. میرزا تقی در طول زندگی اش دو بار ازدواج کرد. بار اول با دختر عمویش جان جان خانم که از او صاحب سه فرزند شد و بار دوم با یگانه خواهر تنی ناصرالدین شاه  ملک زاده خانم ملقب به عزت‌الدوله فرزند محمدشاه و مهدعلیا. ازدواجی به خواست ناصرالدین شاه بین امیر 43 ساله و ملک زاده خانم 16 ساله که حاصلش دو دختر به نامهای تاج الملوک و همدم الملوک شد. نخستین ماموریت سیاسی میرزا تقی خان رفتن نزد تزار روسیه پس از مرگ گریبایدوف بود و دومین ماموریتش زمانی بود که وزیر نظام آذربایجان بود و برای دیدن تزار روس به ایروان رفت. اما نخستین کار مهم او ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس ارزنه الروم برای حل اختلافات مرزی با دولت عثمانی بود که دو سال به طول انجامید. پس از مرگ محمدشاه در تهران، با رسیدن خبر به ناصرالدین میرزا در تبریز  میرزا تقی خان مامور تهیه تدارکات سفر به تهران شد و به شایسته‌ترین روش ممکن شاه را به تهران رساند. در این مدت مهد علیات مشغول مذاکره با سفارت انگلیس جهت به قدرت رساندن افراد مورد نظرش بود و عده ای در این خیال بودند که با به قدرت رسیدن شاه جدید به مسندی دست پیدا کنند چون صدارت... اما شاه به محض رسیدن به تهران در14  شهریور 1227 بر تخت سلطنت نشست و میرزا تقی خان را به صدارت برگزید و لقب امیر کبیر را به او اعطا نمود. با یوکن همراه باشید و این ویدئو را ببینید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-10-04 00:03:06
  • نظرات
تصویر آواتار
   کاربر مهمان

عالی

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها