{ "title": "زندگینامه تصویری لوکا مودریچ", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14739", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14738", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14737", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14736" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگینامه تصویری لوکا مودریچ

امتیاز مطلب: 97%

لوکا مودریچ، متولد9سپتامبر  1985در زادارِ کرواسی؛ مادرش خیاط بود و پدرش بعد از کار در ارتش، به عنوان مسئول فنی در فرودگاه زادار کار میکرد. دوران کودکی او با جنگ استقلال کرواسی هماهنگ شد. زمانی که جنگ شدت یافت، خانواده اش مجبور به فرار از منطقه شدند و در یک هتل اقامت گزیدند. در آن سالها هزاران بمب بر روی شهر افتادند و فوتبال راهی برای فرار از واقعیت جنگ بود.او روزها در پارکینگ هتل فوتبال بازی می کرد و آن دوران را به عنوان زمانی سخت برای خانواده اش و چیزی که او را به عنوان یک فرد شکل می دهد به یاد می آورد. او در پانزده سالگی به آکادمی دینامو پیوست و سپس تا هجده سالگی در زیرینیسکی بازی کرد. در همین سن او در موستار تبدیل به بهترین بازیکن لیگ بوسنی هرزگوین شد. برای تماشای زندگینامه تصویری لوکا مودریچ با یوکن همراه باشید.

لوکا مودریچ به همراه همسر و فرزندانش

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 94%

لوکا مودریچ، متولد9سپتامبر  1985در زادارِ کرواسی؛ مادرش خیاط بود و پدرش بعد از کار در ارتش، به عنوان مسئول فنی در فرودگاه زادار کار میکرد. دوران کودکی او با جنگ استقلال کرواسی هماهنگ شد. زمانی که جنگ شدت یافت، خانواده اش مجبور به فرار از منطقه شدند و در یک هتل اقامت گزیدند. در آن سالها هزاران بمب بر روی شهر افتادند و فوتبال راهی برای فرار از واقعیت جنگ بود.او روزها در پارکینگ هتل فوتبال بازی می کرد و آن دوران را به عنوان زمانی سخت برای خانواده اش و چیزی که او را به عنوان یک فرد شکل می دهد به یاد می آورد. او در پانزده سالگی به آکادمی دینامو پیوست و سپس تا هجده سالگی در زیرینیسکی بازی کرد. در همین سن او در موستار تبدیل به بهترین بازیکن لیگ بوسنی هرزگوین شد. برای تماشای زندگینامه تصویری لوکا مودریچ با یوکن همراه باشید.

لوکا مودریچ به همراه همسر و فرزندانش

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-06-21 02:19:39
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها