{ "title": "زندگی محمد ابن موسی خوارزمی در یک تصویر", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14727", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14726", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14725", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14724" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگی محمد ابن موسی خوارزمی در یک تصویر

امتیاز مطلب: 92%

محمد ابن موسی خوارزمی ریاضیدان ،منجم ،جرافی دان و محقق دارالحکمه بغداد 185 هجری قمری در خوارزم ایران به دنیا آمد .با اینکه خوارزمی صاحب آثار متعدد در زمینه های گوناگون علمی بوده است اما با این حال از شرح زندگانی او کمتر اطلاعات قابل اعتمادی در دست بوده است و عمده مطالعات بر اساس زندگی علمی او انجام شده است اما از اینکه او به اسلام روی آورده شکی نیست چرا که در مقدمه اثر مشهورش جبر و مقابله به حمد و ستایش پروردگار و انبیا می پردازد . پس از سقوط امویان در 132 قمری با تلاش ایرانیان عباسیان پیروز شدند و بر تخت سلطنت نشستند در همان زمان توجه ایرانیان به ریاضیات ، نجوم ، پزشکی ، فلسفه و دیگر شاخه های علوم عقلی موجب شد که خلفای عباسی به حمایت از دانشمندان بپردازند. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
تصویر آواتار Masoud Nasehifar
   Masoud Nasehifar

آدم احساس غرور می کنه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 94%

محمد ابن موسی خوارزمی ریاضیدان ،منجم ،جرافی دان و محقق دارالحکمه بغداد 185 هجری قمری در خوارزم ایران به دنیا آمد .با اینکه خوارزمی صاحب آثار متعدد در زمینه های گوناگون علمی بوده است اما با این حال از شرح زندگانی او کمتر اطلاعات قابل اعتمادی در دست بوده است و عمده مطالعات بر اساس زندگی علمی او انجام شده است اما از اینکه او به اسلام روی آورده شکی نیست چرا که در مقدمه اثر مشهورش جبر و مقابله به حمد و ستایش پروردگار و انبیا می پردازد . پس از سقوط امویان در 132 قمری با تلاش ایرانیان عباسیان پیروز شدند و بر تخت سلطنت نشستند در همان زمان توجه ایرانیان به ریاضیات ، نجوم ، پزشکی ، فلسفه و دیگر شاخه های علوم عقلی موجب شد که خلفای عباسی به حمایت از دانشمندان بپردازند. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-06-21 02:19:33
  • نظرات
تصویر آواتار Masoud Nasehifar
   Masoud Nasehifar

آدم احساس غرور می کنه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها