{ "title": "برداشتی از زندگی آلفرد هیچکاک به روایت تصویر", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14611", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14610", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14609", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14608" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

برداشتی از زندگی آلفرد هیچکاک به روایت تصویر

امتیاز مطلب: 94%

سر آلفرد هیچکاک، کارگردانی بریتانیایی است  که عمده فعالیتش در آمریکا بود. اودر زمینه فیلم های جنایی، معمایی و دلهره آور فعالیت داشت. طی 6 دهه در ساخت بیش از 50 فیلم مشارکت داشت و تا به امروز  به عنوان سرشناس ترین و معروفترین کارگردان سینما شناخته می شود . مجله « MOVIE MAKER» هیچکاک را تاثیرگذار ترین فیلمساز تمام دوران سینما معرفی کرد و اکثریت سینماگران او را یکی از مهمترین هنرمندان تاریخ سینما می دانند. با یوکن همراه باشید.

منبع : GAPFILM

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 94%

سر آلفرد هیچکاک، کارگردانی بریتانیایی است  که عمده فعالیتش در آمریکا بود. اودر زمینه فیلم های جنایی، معمایی و دلهره آور فعالیت داشت. طی 6 دهه در ساخت بیش از 50 فیلم مشارکت داشت و تا به امروز  به عنوان سرشناس ترین و معروفترین کارگردان سینما شناخته می شود . مجله « MOVIE MAKER» هیچکاک را تاثیرگذار ترین فیلمساز تمام دوران سینما معرفی کرد و اکثریت سینماگران او را یکی از مهمترین هنرمندان تاریخ سینما می دانند. با یوکن همراه باشید.

منبع : GAPFILM

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-12-02 01:20:23
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها