زندگینامه تصویری جان لوگی برد

امتیاز مطلب: 95%

جان لویی برد در 1888 در اسکاتلند متولد شد. او اولین تلویزیون را در 1924 تولید کرد و یکسال بعد چهره های معروف را نمایش داد و در 1926 تصاویر متحرک در لندن پخش کرد. از 1929 تا 1937 بی بی سی از تکنیک او برای پخش برنامه هایش استفاده کرد.  تا اینکه تلویزیونهای الکترونیکی از روش برد پیشی گرفت و در سطح گسترده ای استفاده شدند. 

از 1929 بی بی سی برای پخش اولین برنامه اش از سیستم برد استفاده کرد. سیستم برد به عنوان اولین تلویزیون با محدودیت های ذاتی همراه بود و آن هم به خاطر مکانیکی الکترونیکی که بعدا بی بی سی با مقایسه سیستم های الکترونیکی جدید اِمی مارکونی سیستم برد را در 1937 رد کرد. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 98%

جان لویی برد در 1888 در اسکاتلند متولد شد. او اولین تلویزیون را در 1924 تولید کرد و یکسال بعد چهره های معروف را نمایش داد و در 1926 تصاویر متحرک در لندن پخش کرد. از 1929 تا 1937 بی بی سی از تکنیک او برای پخش برنامه هایش استفاده کرد.  تا اینکه تلویزیونهای الکترونیکی از روش برد پیشی گرفت و در سطح گسترده ای استفاده شدند. 

از 1929 بی بی سی برای پخش اولین برنامه اش از سیستم برد استفاده کرد. سیستم برد به عنوان اولین تلویزیون با محدودیت های ذاتی همراه بود و آن هم به خاطر مکانیکی الکترونیکی که بعدا بی بی سی با مقایسه سیستم های الکترونیکی جدید اِمی مارکونی سیستم برد را در 1937 رد کرد. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-09-21 01:47:18
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها