{ "title": "زندگینامه تصویری ابن سینا", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14496", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14495", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14494", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14493" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگینامه تصویری ابن سینا

امتیاز مطلب: 92%

او حساب را از سبزی فروش هندی محله آموخت  و محققی آواره که با درمان بیماران و آموزش به جوانان امرار معاش میکرد زمینه علاقمندی او به پزشکی شد. با کسب روش های جدید درمان در 18 سالگی به عنوان پزشکی زبده در شهر شناخته شد و حتی بدون پرداخت هزینه بسیاری از بیماران را درمان می کرد. برای تماشای زندگینامه تصویری ابن سینا با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 93%

او حساب را از سبزی فروش هندی محله آموخت  و محققی آواره که با درمان بیماران و آموزش به جوانان امرار معاش میکرد زمینه علاقمندی او به پزشکی شد. با کسب روش های جدید درمان در 18 سالگی به عنوان پزشکی زبده در شهر شناخته شد و حتی بدون پرداخت هزینه بسیاری از بیماران را درمان می کرد. برای تماشای زندگینامه تصویری ابن سینا با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-12-30 01:30:10
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها