{ "title": "زندگینامه تصویری سعیده قدس", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14488", "640p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14487", "480p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14486", "320p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14485" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگینامه تصویری سعیده قدس

امتیاز مطلب: 97%

سعیده قدس صاحب دو فرزند شد و برای تربیت و رسیدگی به فرزندانش کار را کنار گذاشت بعد از دو سال از تولد دختر کوچکش متوجه بیماری او شد و فورا اقدامات پزشکی کودکش را آغاز کرد در سالهایی که درگیر درمان کیانا بود به سختی توانست آسوده خاطر باشد و دیدن کودکان که درد میکشیدند او را بیش از هر لحظه غمگین میکرد.او که در طول درمان دخترش با افراد مختلف و نیازهایشان مواجه میشد به  ایده ی تاسیس محک فکر کرد. او دریافت که اکثر خانواده ها از هزینه ی هِنگفت درمان این بیماری نالانند و تصمیم گرفت راهی برای حل این مشکل دریابد.

برای تماشای زندگینامه تصویری سعیده قدس با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
تصویر آواتار Tina
   Tina

عالی

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار Masoud Nasehifar
   Masoud Nasehifar

واقعا یه الگو برای همه ما . مو به تن آدم سیخ میشه . امیدوارم همیشه سلامت باشن

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 99%

سعیده قدس صاحب دو فرزند شد و برای تربیت و رسیدگی به فرزندانش کار را کنار گذاشت بعد از دو سال از تولد دختر کوچکش متوجه بیماری او شد و فورا اقدامات پزشکی کودکش را آغاز کرد در سالهایی که درگیر درمان کیانا بود به سختی توانست آسوده خاطر باشد و دیدن کودکان که درد میکشیدند او را بیش از هر لحظه غمگین میکرد.او که در طول درمان دخترش با افراد مختلف و نیازهایشان مواجه میشد به  ایده ی تاسیس محک فکر کرد. او دریافت که اکثر خانواده ها از هزینه ی هِنگفت درمان این بیماری نالانند و تصمیم گرفت راهی برای حل این مشکل دریابد.

برای تماشای زندگینامه تصویری سعیده قدس با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-07-09 02:12:10
  • نظرات
تصویر آواتار Tina
   Tina

عالی

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار Masoud Nasehifar
   Masoud Nasehifar

واقعا یه الگو برای همه ما . مو به تن آدم سیخ میشه . امیدوارم همیشه سلامت باشن

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها