{ "title": "زندگینامه تصویری توماس لیپتون", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14464", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14463", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14462", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14461" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگینامه تصویری توماس لیپتون

امتیاز مطلب: 90%

توماس جانستون لیپتون 10 می 1850 در اسکاتلند متولد شد او جوانترین کودک از 5 فرزند توماس سنیور و فرانسس بود که در 1840 از اطراف ایرلند شمالی به اسکاتلند مهاجرت کرده بودند.خانواده آنها از قشر کارگر قابل احترام بود .او در مدرسه روستای سنت اندرو تحصیلات ابتداییش را گذراند او و دوستانش گروهی را تشکیل دادند تا مسابقه قایق های اسباب بازی را در استخرهای نزدیک خیابان  به راه اندازند .توماس با کنده کاری و اضافه کردن بادبان به قایقش اولین مدل قایقش را ساخت. او در 1860 مدرسه را ترک کرد و خیلی زود اولین کارش را در اِی اند دبلیو کِندی آغاز کرد

  • نظرات
تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

خوب بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 90%

توماس جانستون لیپتون 10 می 1850 در اسکاتلند متولد شد او جوانترین کودک از 5 فرزند توماس سنیور و فرانسس بود که در 1840 از اطراف ایرلند شمالی به اسکاتلند مهاجرت کرده بودند.خانواده آنها از قشر کارگر قابل احترام بود .او در مدرسه روستای سنت اندرو تحصیلات ابتداییش را گذراند او و دوستانش گروهی را تشکیل دادند تا مسابقه قایق های اسباب بازی را در استخرهای نزدیک خیابان  به راه اندازند .توماس با کنده کاری و اضافه کردن بادبان به قایقش اولین مدل قایقش را ساخت. او در 1860 مدرسه را ترک کرد و خیلی زود اولین کارش را در اِی اند دبلیو کِندی آغاز کرد

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-09-29 01:21:57
  • نظرات
تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

خوب بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها