{ "title": "زندگینامه تصویری میوچا بیانچی پرادا", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14460", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14459", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14458", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14457" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگینامه تصویری میوچا بیانچی پرادا

امتیاز مطلب: 96%

میوچا بیانچی پرادا - زاده ی می 1949 در میلان ایتالیا – فرزند لوییجی بیانچی و لوییزا پرادا و نوه ی ماریو پرادا موسس برند پرادا . ماریو پرادا زمانی که برند پرادا را در ایتالیا در سال 1913 با تولید کیف دستی و چمدان افتتاح کرد اعتقادی به حضور زن ها در تجارت و کار نداشت تا زمانی که وقت انتخاب جانشین برای اورسید. به دلیل عدم تمایل پسرش به شرکت در تجارت، او پذیرفت که دخترش لوییزا جانشین او شود.

  • نظرات
تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

زنها هر وقت که بخوان میتونن موفق باشن....چقدر باور خوبیه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 97%

میوچا بیانچی پرادا - زاده ی می 1949 در میلان ایتالیا – فرزند لوییجی بیانچی و لوییزا پرادا و نوه ی ماریو پرادا موسس برند پرادا . ماریو پرادا زمانی که برند پرادا را در ایتالیا در سال 1913 با تولید کیف دستی و چمدان افتتاح کرد اعتقادی به حضور زن ها در تجارت و کار نداشت تا زمانی که وقت انتخاب جانشین برای اورسید. به دلیل عدم تمایل پسرش به شرکت در تجارت، او پذیرفت که دخترش لوییزا جانشین او شود.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-07-06 01:27:06
  • نظرات
تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

زنها هر وقت که بخوان میتونن موفق باشن....چقدر باور خوبیه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها