{ "title": "زندگینامه تصویری رابرت کخ", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14412", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14411", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14410", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14409" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگینامه تصویری رابرت کخ

امتیاز مطلب: 96%

در یازدهم دسامبر 1843 پسری با عنوان سومین فرزند از سیزده فرزند یک خانواده در شهر کلاستهال آلمان به دنیا آمد: رابرت کخ! او تا پایان دوره ی دبیرستان در کلاستهال ماند و بعد از آن در سال 1862 به شهر گوتینگن رفت. ابتدا به تحصیل در رشته ی علوم طبیعی پرداخت اما بعد از سه ترم رشته اش را عوض کرد و به سراغ پزشکی رفت. 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 94%

در یازدهم دسامبر 1843 پسری با عنوان سومین فرزند از سیزده فرزند یک خانواده در شهر کلاستهال آلمان به دنیا آمد: رابرت کخ! او تا پایان دوره ی دبیرستان در کلاستهال ماند و بعد از آن در سال 1862 به شهر گوتینگن رفت. ابتدا به تحصیل در رشته ی علوم طبیعی پرداخت اما بعد از سه ترم رشته اش را عوض کرد و به سراغ پزشکی رفت. 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-01-22 03:45:20
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها