{ "title": "زندگینامه تصویری مری کی اش", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14392", "640p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14391", "480p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14390", "320p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/14389" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگینامه تصویری مری کی اش

امتیاز مطلب: 96%

مری کی اش 12 می 1918 در تگزاس متولد شد پدر او ادوارد الکساندر و مادرش لولا vember hastings wagner  پرستار بود و بعد ها مدیر یک رستوران در هوستون شد پدرش از بیماری سل رنج میبرد ومادرش 7 روز هفته را کار میکرد اما با این حال به عنوان یک کارمند زن به اندازه کافی درآمد نداشت.مری جوانترین فرزند خانواده بود و وقتی پدرش از آسایشگاه به خانه برگشت برادر و خواهرهایش خانه را ترک کردند و مراقبت از پدر و رفت و روب خانه به عهده مری 7 ساله شد. برای مشاهده ادامه زندگینامه تصویری مری کی اش با ما همراه شوید.

  • نظرات
تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

خیلی عالی بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 94%

مری کی اش 12 می 1918 در تگزاس متولد شد پدر او ادوارد الکساندر و مادرش لولا vember hastings wagner  پرستار بود و بعد ها مدیر یک رستوران در هوستون شد پدرش از بیماری سل رنج میبرد ومادرش 7 روز هفته را کار میکرد اما با این حال به عنوان یک کارمند زن به اندازه کافی درآمد نداشت.مری جوانترین فرزند خانواده بود و وقتی پدرش از آسایشگاه به خانه برگشت برادر و خواهرهایش خانه را ترک کردند و مراقبت از پدر و رفت و روب خانه به عهده مری 7 ساله شد. برای مشاهده ادامه زندگینامه تصویری مری کی اش با ما همراه شوید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-07-11 03:44:30
  • نظرات
تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

خیلی عالی بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها