{ "title": "زندگینامه تصویری محمد یونس، خالق وام خرد", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/13807", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/13806", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/13805", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/13804" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

زندگینامه تصویری محمد یونس، خالق وام خرد

امتیاز مطلب: 91%

محمد یونس کارآفرین، بانک دار و اقتصاددان بنگلادشی با تاسیس بانک گرامین و پیشبرد مفاهیم وام های کوچک و قرض های کوچک جایزه ی صلح نوبل را از آن خود کرد. کمیته ی نوبل گفته است صلح پایدار نمی تواند بدست آید مگر اینکه گروه های بزرگ راهی برای از بین بردن فقر پیدا کنند و در میان فرهنگ ها و تمدن ها، یونس با بانک گرامین نشان داد حتی فقیر ترین فقرا هم می توانند کار کنند و کار خود را توسعه دهند. برای دیدن ادامه زندگینامه تصویری محمد یونس در این ویدیو با ما همراه شوید.

  • نظرات
تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

چقدر موسیقیش خوبه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 98%

محمد یونس کارآفرین، بانک دار و اقتصاددان بنگلادشی با تاسیس بانک گرامین و پیشبرد مفاهیم وام های کوچک و قرض های کوچک جایزه ی صلح نوبل را از آن خود کرد. کمیته ی نوبل گفته است صلح پایدار نمی تواند بدست آید مگر اینکه گروه های بزرگ راهی برای از بین بردن فقر پیدا کنند و در میان فرهنگ ها و تمدن ها، یونس با بانک گرامین نشان داد حتی فقیر ترین فقرا هم می توانند کار کنند و کار خود را توسعه دهند. برای دیدن ادامه زندگینامه تصویری محمد یونس در این ویدیو با ما همراه شوید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-10-27 00:11:16
  • نظرات
تصویر آواتار توران بختیاری
   توران بختیاری

چقدر موسیقیش خوبه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها