{ "title": "درس‌هایی از کتاب هنر رزم (The Art of War) در کسب‌وکار", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6993", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6992", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6991", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6990" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

درس‌هایی از کتاب هنر رزم (The Art of War) در کسب‌وکار

امتیاز مطلب: 96%

کتاب هنر جنگیدن (هنر رزم) که با نام The Art of War در جهان شهرت دارد. 2500 سال پیش نوشته شده است و در تمام این سالها کتابی مرجع برای بسیاری از رشته‌های نظامی و سیاسی است که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. شاید ابتدا فکر کنید که این کتاب تخصصی است و به شما مربوط نمی‌‌شود، اما پس از خواندن آن متوجه میشوید که یکی از بهترین کتاب‌های زندگی خود را خوانده‌اید.

کسب‌وکار نیز جنگ دنیای مدرن است و برای این که کسب‌و‌کار خود را داشته باشید یا بتوانید به صورت موفقی برای کسی کار کنید این کتاب به همان اندازه برای شما از اهمیت برخوردار است که برای یک تنظیم کننده استراتژی نیروی هوایی. پس با یوکن همراه باشید تا با نکات مهمی که در میدان جنگ دنیای مدرن امروزی که همان کسب و کار است و به آن نیاز دارید آشنا شوید.

 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 96%

کتاب هنر جنگیدن (هنر رزم) که با نام The Art of War در جهان شهرت دارد. 2500 سال پیش نوشته شده است و در تمام این سالها کتابی مرجع برای بسیاری از رشته‌های نظامی و سیاسی است که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. شاید ابتدا فکر کنید که این کتاب تخصصی است و به شما مربوط نمی‌‌شود، اما پس از خواندن آن متوجه میشوید که یکی از بهترین کتاب‌های زندگی خود را خوانده‌اید.

کسب‌وکار نیز جنگ دنیای مدرن است و برای این که کسب‌و‌کار خود را داشته باشید یا بتوانید به صورت موفقی برای کسی کار کنید این کتاب به همان اندازه برای شما از اهمیت برخوردار است که برای یک تنظیم کننده استراتژی نیروی هوایی. پس با یوکن همراه باشید تا با نکات مهمی که در میدان جنگ دنیای مدرن امروزی که همان کسب و کار است و به آن نیاز دارید آشنا شوید.

 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-06-12 00:10:40
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها