{ "title": "فلسفه‌ی رواقیون درباره کوتاهی زندگی", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "https://core.ucan.win/api/file/getbyid/6965", "640p": "https://core.ucan.win/api/file/getbyid/6964", "480p": "https://core.ucan.win/api/file/getbyid/6963", "320p": "https://core.ucan.win/api/file/getbyid/6962" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

فلسفه‌ی رواقیون درباره کوتاهی زندگی

امتیاز مطلب: 90%

اینطور نیست که زندگی برای ما خیلی کوتاه باشه، بلکه ما خیلی از اون رو تَلَف می کنیم. زندگی به اندازه کافی طولانیه
و به اندازه ای بزرگوارانه به ما داده شده که بتونیم به چیزهای بزرگی برسیم."سِنِکا" به اطراف نگاهی انداخته که چطور همه دارن از کوتاه بودن زندگی شکایت می کنن و گفته : "ببینید زندگی کوتاه نیست، شما دارید بیشتر اون رو هَدر میدید. همیشه مست و بی هوش هستید. دوست دارید با آدم هایی سَر کُنید که هیچ معنی به زندگیتون نمیدن و حتی اونها رو دوست ندارید. میاین خونه و تا وقت خواب با همسرتون دعوا می کنید. دوست دارید مثل بَرده برای کسی کار کنین  تا 60 سالتون بشه و خدمتتون تموم بشه و وقتی که 60 ساله میشید ، نهایتا بیدار میشید، به زندگی نگاه میکنید و میگید: همه اون کجا رفته؟" من فکر می کنم که دو هزار سال گذشته و دور و بر خودتون رو نگاه کنین.  هیچی فرقی نکرده. هیچ چیزی. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 98%

اینطور نیست که زندگی برای ما خیلی کوتاه باشه، بلکه ما خیلی از اون رو تَلَف می کنیم. زندگی به اندازه کافی طولانیه
و به اندازه ای بزرگوارانه به ما داده شده که بتونیم به چیزهای بزرگی برسیم."سِنِکا" به اطراف نگاهی انداخته که چطور همه دارن از کوتاه بودن زندگی شکایت می کنن و گفته : "ببینید زندگی کوتاه نیست، شما دارید بیشتر اون رو هَدر میدید. همیشه مست و بی هوش هستید. دوست دارید با آدم هایی سَر کُنید که هیچ معنی به زندگیتون نمیدن و حتی اونها رو دوست ندارید. میاین خونه و تا وقت خواب با همسرتون دعوا می کنید. دوست دارید مثل بَرده برای کسی کار کنین  تا 60 سالتون بشه و خدمتتون تموم بشه و وقتی که 60 ساله میشید ، نهایتا بیدار میشید، به زندگی نگاه میکنید و میگید: همه اون کجا رفته؟" من فکر می کنم که دو هزار سال گذشته و دور و بر خودتون رو نگاه کنین.  هیچی فرقی نکرده. هیچ چیزی. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-05-31 16:43:41
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها