{ "title": "روانشناسی تصویر ذهنی", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6937", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6936", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6935", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6934" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

روانشناسی تصویر ذهنی

امتیاز مطلب: 91%

یادمه پدرم یه ماشین خرید که 100 دلار می ارزید، بدترین ماشین دنیا. حتی نمی تونست استارت بزنه، هر بار که میخواستیم روشن بشه، باید از تپه هُلش میدادیم و اگه میرفتم پیشش و میگفتم: بابا میخوای یه فراری بخری؟ اون به من نگاه می کرد، شاید می خندید و یا شاید فکر میکرد پسرم دیوانه شده. چون خریدن یه فراری برای ما غیر ممکنه. برای یه نفر دیگه ست. مطلب اینجاست، برای اینکه یه چیزی برای شما واقعی بشه، باید بتونید تجربه اش کنید و مشکل اینه که با داشتن 100 دلار چطور می تونید یه فراری رو تجربه کنید؟ ضمیر ناخودآگاه نمی تونه تفاوت بین تجربه های واقعی و تصورات رو بیان کنه. پس اگه واقعا یه زمان بد رو تو زندگیتون متصور بشید ، احساس بد خواهید داشت انگار که همین الان برای شما اتفاق افتاده. اگه به اوقات خوب در زندگیتون فکر کنید ، احساس خوب خواهید داشت انگار که همین الان یه چیز خوب براتون اتفاق افتاده. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 98%

یادمه پدرم یه ماشین خرید که 100 دلار می ارزید، بدترین ماشین دنیا. حتی نمی تونست استارت بزنه، هر بار که میخواستیم روشن بشه، باید از تپه هُلش میدادیم و اگه میرفتم پیشش و میگفتم: بابا میخوای یه فراری بخری؟ اون به من نگاه می کرد، شاید می خندید و یا شاید فکر میکرد پسرم دیوانه شده. چون خریدن یه فراری برای ما غیر ممکنه. برای یه نفر دیگه ست. مطلب اینجاست، برای اینکه یه چیزی برای شما واقعی بشه، باید بتونید تجربه اش کنید و مشکل اینه که با داشتن 100 دلار چطور می تونید یه فراری رو تجربه کنید؟ ضمیر ناخودآگاه نمی تونه تفاوت بین تجربه های واقعی و تصورات رو بیان کنه. پس اگه واقعا یه زمان بد رو تو زندگیتون متصور بشید ، احساس بد خواهید داشت انگار که همین الان برای شما اتفاق افتاده. اگه به اوقات خوب در زندگیتون فکر کنید ، احساس خوب خواهید داشت انگار که همین الان یه چیز خوب براتون اتفاق افتاده. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-06-17 01:36:45
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها