{ "title": "با استرس دست دوم کنار بیاید", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6689", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6688", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6687", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6686" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

با استرس دست دوم کنار بیاید

امتیاز مطلب: 98%

مغز ما به احساسات دیگران متصله. چه یه راننده تاکسی عصبانی باشه و یا رئیس زورگو، دیدن این که یه نفر استرس داره، میتونه ما رو هم مضطرب کنه. این میتونه تو دفترهای با برنامه‌ی کاری باز، مشکل جدی باشه، جایی که میشه علامت‌های غیرشفاهی همه و استراق سمع هر تماس تلفنی رو دید. برای کاهش استرس دست دوم، از این تاکتیک‌ها استفاده کنید: واکنش‌تون رو عوض کنید. به جای اینکه مقابل افراد منفی مستأصل باشید، سعی کنید حس دلسوزی داشته باشید و یا بهش کمک کنید تا مثبت‌تر بشه. ادامه ی این مطلب رو می تونید توی این ویدیو مشاهده کنید. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 99%

مغز ما به احساسات دیگران متصله. چه یه راننده تاکسی عصبانی باشه و یا رئیس زورگو، دیدن این که یه نفر استرس داره، میتونه ما رو هم مضطرب کنه. این میتونه تو دفترهای با برنامه‌ی کاری باز، مشکل جدی باشه، جایی که میشه علامت‌های غیرشفاهی همه و استراق سمع هر تماس تلفنی رو دید. برای کاهش استرس دست دوم، از این تاکتیک‌ها استفاده کنید: واکنش‌تون رو عوض کنید. به جای اینکه مقابل افراد منفی مستأصل باشید، سعی کنید حس دلسوزی داشته باشید و یا بهش کمک کنید تا مثبت‌تر بشه. ادامه ی این مطلب رو می تونید توی این ویدیو مشاهده کنید. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-09-29 01:40:03
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها