{ "title": "تکنیک درجه‌بندی بر اساس تفاوت‌ها", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6586", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6589", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6588", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6587" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

تکنیک درجه‌بندی بر اساس تفاوت‌ها

امتیاز مطلب: 90%

درجه بندی گروه، اغلب برای شناسایی افراد غیر متخصص، جدا مانده‌ها و افرادی که مسئولیتی ندارند اما نوآورانه‌ترین نظرها و مهمترین چیزها رو ارائه میدن استفاده می‌شه. شما باید ساختاری ایجاد کنید که به حرف اونها گوش بدید وگرنه همیشه نادیده گرفته میشند. من به این کار میگم درجه بندی بر اساس تفاوت‌ها. این کار روشی برای شنیدن صداهای مخفی و ناشنیده‌ست. اگر اینکار رو نکنید باید به صورت گروهی فکر کنید. در سال 2002 من یه شرکتی تأسیس کردم که با همکاری دیگران تو زمینه رسانه‌های دیجیتال و روش‌های جدید آموزش فعالیت می‌کردیم. ما 85 هزار عضو از سراسر جهان داشتیم، افراد دانشگاهی، کد نویس‌ها، برنامه نویس‌ها، هنرمندان و کارآفرینان. ادامه ی این مطلب رو می تونید توی این ویدیو مشاهده کنید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 92%

درجه بندی گروه، اغلب برای شناسایی افراد غیر متخصص، جدا مانده‌ها و افرادی که مسئولیتی ندارند اما نوآورانه‌ترین نظرها و مهمترین چیزها رو ارائه میدن استفاده می‌شه. شما باید ساختاری ایجاد کنید که به حرف اونها گوش بدید وگرنه همیشه نادیده گرفته میشند. من به این کار میگم درجه بندی بر اساس تفاوت‌ها. این کار روشی برای شنیدن صداهای مخفی و ناشنیده‌ست. اگر اینکار رو نکنید باید به صورت گروهی فکر کنید. در سال 2002 من یه شرکتی تأسیس کردم که با همکاری دیگران تو زمینه رسانه‌های دیجیتال و روش‌های جدید آموزش فعالیت می‌کردیم. ما 85 هزار عضو از سراسر جهان داشتیم، افراد دانشگاهی، کد نویس‌ها، برنامه نویس‌ها، هنرمندان و کارآفرینان. ادامه ی این مطلب رو می تونید توی این ویدیو مشاهده کنید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-10-04 00:12:57
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها