{ "title": "تحلیل‌های تجاری چیست و چگونه می‌تواند به ما کمک کند؟", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6578", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6581", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6580", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6579" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

تحلیل‌های تجاری چیست و چگونه می‌تواند به ما کمک کند؟

امتیاز مطلب: 92%

شاید شنیده باشید مردم اینور اونور از داده‌ی بزرگ، تحلیل‌ها و معیارها حرف بزنند، ولی این عبارات واقعاً یعنی چی؟ من خیلی با این مورد کلنجار رفتم. اغلب مردم، در مواردی از اون استفاده می‌کنند که حتی معنی‌اش رو هم نمی‌دونند. امروز، کمی راجع به این صحبت می‌کنیم که وقتی در مورد تحلیل‌های تجاری صحبت می‌کنیم، چه منظوری داریم و اینکه چطوری می‌تونند به ما کمک کنند. با یوکن همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.

منبع : UCAN

  • نظرات
تصویر آواتار تبسم گلپور
   تبسم گلپور

جالب بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار محسن امیرفضلی
   محسن امیرفضلی

مفید و کاربردی! 😎

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 99%

شاید شنیده باشید مردم اینور اونور از داده‌ی بزرگ، تحلیل‌ها و معیارها حرف بزنند، ولی این عبارات واقعاً یعنی چی؟ من خیلی با این مورد کلنجار رفتم. اغلب مردم، در مواردی از اون استفاده می‌کنند که حتی معنی‌اش رو هم نمی‌دونند. امروز، کمی راجع به این صحبت می‌کنیم که وقتی در مورد تحلیل‌های تجاری صحبت می‌کنیم، چه منظوری داریم و اینکه چطوری می‌تونند به ما کمک کنند. با یوکن همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.

منبع : UCAN

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-04-10 00:55:59
  • نظرات
تصویر آواتار تبسم گلپور
   تبسم گلپور

جالب بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار محسن امیرفضلی
   محسن امیرفضلی

مفید و کاربردی! 😎

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها