هاروارد - استراتژی اقیانوس آبی

امتیاز مطلب: 98%

گیلا لبیتِی یکی از بنیانگذاران سیرک آفتاب در سال 1984 بود که خیلی زود به میزان درآمدی رسید که برای کسانی مثل برادران رینگلینگ (Ringling) به دست آوردنش بیش از یک قرن طول کشید. حتی با وجود اینکه کسب و کار سیرک مدت‌ها در مسیر تنزل قرار داشت.

سیرک آفتاب چطور در چنین شرایط بغرنجی شکوفا شد؟  پاسخش رو میشه در این تئوری پیدا کرد:  دنیای کسب و کار از دو نوع بازار تشکیل شده: اقیانوس آبی و قرمز، مفهومی که  توسط دو پروفسور به نام‌های دبلیو چَن کیم (W. Chan Kim) و رِنی مُبُورن (Renée Mauborgne) معرفی شد.  اقیانوس قرمز نشون دهنده بازار صنایع موجوده که در اون محدودیت بازار و قوانین رقابت بخوبی تعریف شده. شرکت‌ها با هم رقابت دارن از رقبا سبقت می‌گیرن و سهم زیادی از تقاضای موجود رو به دست میارن. هر چه این فضا بیشتر اشغال میشه، رقابت شدید بین اونها آب رو خون آلود می‌کنه. این که چطور اقیانوس قرمز توسط رقبا اشغال میشه توسط رقابت یا استراتژی رقابتی تعیین میشه. در مقابل، اقیانوس آبی یا استراتژی ایجاد بازار رو داریم؛ یعنی چطور زمانی که تقاضا ایجاد میشه بازارهای ناشخناخته به وجود بیاریم. تو بعضی از موارد صنایع کاملن جدیدی به وجود میان. اما بیشتر اقیانوس‌های آبی وقتی ایجاد میشن که شرکت تصمیم می‌گیره در مرزهای صنایع موجود تغییراتی ایجاد کنه. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
تصویر آواتار مهدی یوسفی
   مهدی یوسفی

نکات استراتژی قابل تامل و قابل تفکر هستند.

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 96%

گیلا لبیتِی یکی از بنیانگذاران سیرک آفتاب در سال 1984 بود که خیلی زود به میزان درآمدی رسید که برای کسانی مثل برادران رینگلینگ (Ringling) به دست آوردنش بیش از یک قرن طول کشید. حتی با وجود اینکه کسب و کار سیرک مدت‌ها در مسیر تنزل قرار داشت.

سیرک آفتاب چطور در چنین شرایط بغرنجی شکوفا شد؟  پاسخش رو میشه در این تئوری پیدا کرد:  دنیای کسب و کار از دو نوع بازار تشکیل شده: اقیانوس آبی و قرمز، مفهومی که  توسط دو پروفسور به نام‌های دبلیو چَن کیم (W. Chan Kim) و رِنی مُبُورن (Renée Mauborgne) معرفی شد.  اقیانوس قرمز نشون دهنده بازار صنایع موجوده که در اون محدودیت بازار و قوانین رقابت بخوبی تعریف شده. شرکت‌ها با هم رقابت دارن از رقبا سبقت می‌گیرن و سهم زیادی از تقاضای موجود رو به دست میارن. هر چه این فضا بیشتر اشغال میشه، رقابت شدید بین اونها آب رو خون آلود می‌کنه. این که چطور اقیانوس قرمز توسط رقبا اشغال میشه توسط رقابت یا استراتژی رقابتی تعیین میشه. در مقابل، اقیانوس آبی یا استراتژی ایجاد بازار رو داریم؛ یعنی چطور زمانی که تقاضا ایجاد میشه بازارهای ناشخناخته به وجود بیاریم. تو بعضی از موارد صنایع کاملن جدیدی به وجود میان. اما بیشتر اقیانوس‌های آبی وقتی ایجاد میشن که شرکت تصمیم می‌گیره در مرزهای صنایع موجود تغییراتی ایجاد کنه. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-05-06 06:53:07
  • نظرات
تصویر آواتار مهدی یوسفی
   مهدی یوسفی

نکات استراتژی قابل تامل و قابل تفکر هستند.

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها