{ "title": "تغییر وضعیت خودآگاهی با روش تجربه بهینه یا فْلوُ (Flow)", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6532", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6531", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6530", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6529" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

تغییر وضعیت خودآگاهی با روش تجربه بهینه یا فْلوُ (Flow)

امتیاز مطلب: 90%

یه شخص می‌تونه بدون توجه به اینکه در محیط چه اتفاقی میافته، و فقط با تغییر وضعیت خودآگاهی، خودش رو سعادتمند یا بیچاره کنه. این ایده یه چیز جدید نیست، تقریبا از هزار سال پیش بوده. اما اخیراً تونستیم داده‌ی بیشتری براش جمع کنیم. افراد این ایده رو دارن که: اگه فقط یه خونه‌ی بزرگ‌تر داشته باشی خوشبختی ، اگه فقط یه ماشین بهتر داشته باشی خوشبختی، اگه فقط کلی پول داشته باشی خوشبختی، اما خوشبختی این طور عمل نمی‌کنه. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 95%

یه شخص می‌تونه بدون توجه به اینکه در محیط چه اتفاقی میافته، و فقط با تغییر وضعیت خودآگاهی، خودش رو سعادتمند یا بیچاره کنه. این ایده یه چیز جدید نیست، تقریبا از هزار سال پیش بوده. اما اخیراً تونستیم داده‌ی بیشتری براش جمع کنیم. افراد این ایده رو دارن که: اگه فقط یه خونه‌ی بزرگ‌تر داشته باشی خوشبختی ، اگه فقط یه ماشین بهتر داشته باشی خوشبختی، اگه فقط کلی پول داشته باشی خوشبختی، اما خوشبختی این طور عمل نمی‌کنه. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-05-11 02:51:13
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها