{ "title": "درک میزان وفاداری پروتوتایپ ها", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4960", "640p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4963", "480p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4962", "320p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4961" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

درک میزان وفاداری پروتوتایپ ها

امتیاز مطلب: 98%

درک میزان وفاداری پروتوتایپ ها

مردم اغلب پروتوتایپ ها را از نظر وفاداریشان به محصول اصلی شرح میدهند و از اصلاح پروتوتایپ با وفاداری کم، متوسط و زیاد استفاده میکنند که البته به نحوه ی تولیدشان و میزان جزییاتی که به نمایش میگذارند بستگی دارد. کمی جلوتر در این بخش در مورد پروتوتایپهایی با وفاداری زیاد و کم با جزییات بیشتر صحبت میکنیم. متاسفانه استفاده از این اصطلاح­ها انقدر رایج شده که دیگر کم کم دارند معنای اصلیشان را از دست میدهند. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 96%

درک میزان وفاداری پروتوتایپ ها

مردم اغلب پروتوتایپ ها را از نظر وفاداریشان به محصول اصلی شرح میدهند و از اصلاح پروتوتایپ با وفاداری کم، متوسط و زیاد استفاده میکنند که البته به نحوه ی تولیدشان و میزان جزییاتی که به نمایش میگذارند بستگی دارد. کمی جلوتر در این بخش در مورد پروتوتایپهایی با وفاداری زیاد و کم با جزییات بیشتر صحبت میکنیم. متاسفانه استفاده از این اصطلاح­ها انقدر رایج شده که دیگر کم کم دارند معنای اصلیشان را از دست میدهند. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2017-12-02 11:22:12
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها