{ "title": "اِسکوپ کردن پروژه های پروتوتایپ", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4952", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4955", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4954", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4953" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

اِسکوپ کردن پروژه های پروتوتایپ

امتیاز مطلب: 93%

اِسکوپ کردن پروژه های پروتوتایپ

همانطور که میدانید تهیه ی پروتوتایپ یک بخش از فرایند کلی طراحی بزرگتر است. مانند سایر قسمتهای این فرایند موفقیتش تا حد زیادی به اجزایی بستگی دارد که قبل از آن قرار میگیرند. قبل از شروع تهیه پروتوتایپ نکته حائز اهمیت این  است که به درستی محدوده ­ی پروژه را مشخص کنید تا بتوانید به خوبی حین کار روی آن متمرکز بشوید اگر برای یک شرکت طراحی یا تولید کار میکنید، مزیتش این است که از قبل برای برنامه ریزی و تعیین محدوده ­ی پروژه فرایندی دارید که آزمایشش را پس داده است. اگر ندارید، بهتر است که فرایندی را ایجاد کنید که با روند کاری شما متناسب است. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 96%

اِسکوپ کردن پروژه های پروتوتایپ

همانطور که میدانید تهیه ی پروتوتایپ یک بخش از فرایند کلی طراحی بزرگتر است. مانند سایر قسمتهای این فرایند موفقیتش تا حد زیادی به اجزایی بستگی دارد که قبل از آن قرار میگیرند. قبل از شروع تهیه پروتوتایپ نکته حائز اهمیت این  است که به درستی محدوده ­ی پروژه را مشخص کنید تا بتوانید به خوبی حین کار روی آن متمرکز بشوید اگر برای یک شرکت طراحی یا تولید کار میکنید، مزیتش این است که از قبل برای برنامه ریزی و تعیین محدوده ­ی پروژه فرایندی دارید که آزمایشش را پس داده است. اگر ندارید، بهتر است که فرایندی را ایجاد کنید که با روند کاری شما متناسب است. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2017-12-02 11:55:40
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها