{ "title": " بررسی اجمالی پروسه ی طراحی پروتوتایپ", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4944", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4947", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4946", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4945" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

بررسی اجمالی پروسه ی طراحی پروتوتایپ

امتیاز مطلب: 91%

 بررسی اجمالی  پروسه ی طراحی پروتوتایپ

میگویند هر فرایندی متفاوت است. این در مورد فرآیندهای طراحی مختلفی که در بین شرکتهای مختلف و افراد متفاوت بکار میرود صدق میکند. با این حال چند بخش اساسی در فرایند طراحی وجود دارد که باید در تولید تمام پروژه ­ها بدون درنظر گرفتن بزرگی یا کوچیکیش وجود داشته باشد. تهیه پروتوتایپ میتواند نقش مهمی را در این فرآیند ایفا کند. قبل از اینکه وارد جزییات ساخت و تست پروُتُوتایپها بشویم، میخواهیم روی یک فرایند طراحی معمول که شامل تهیه پروتوتایپ میشود، سریع مرور کنیم. اگر فرایند شما این جوری نیست ، فکر نکنید اشتباه است یا اینکه باید حتما عوضش کنید. البته پیشنهاد میکنم که درباره ­ی فرایند کنونی خود فکر کنید، ببینید معمولا کجاها با مشکل مواجه میشید، بعد جاهایی که فکر میکنید لازم است را اصلاح کنید، مخصوصا اگر تهیه ­ی پروتوتایپ جز روند کار همیشگی شما نیست. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 94%

 بررسی اجمالی  پروسه ی طراحی پروتوتایپ

میگویند هر فرایندی متفاوت است. این در مورد فرآیندهای طراحی مختلفی که در بین شرکتهای مختلف و افراد متفاوت بکار میرود صدق میکند. با این حال چند بخش اساسی در فرایند طراحی وجود دارد که باید در تولید تمام پروژه ­ها بدون درنظر گرفتن بزرگی یا کوچیکیش وجود داشته باشد. تهیه پروتوتایپ میتواند نقش مهمی را در این فرآیند ایفا کند. قبل از اینکه وارد جزییات ساخت و تست پروُتُوتایپها بشویم، میخواهیم روی یک فرایند طراحی معمول که شامل تهیه پروتوتایپ میشود، سریع مرور کنیم. اگر فرایند شما این جوری نیست ، فکر نکنید اشتباه است یا اینکه باید حتما عوضش کنید. البته پیشنهاد میکنم که درباره ­ی فرایند کنونی خود فکر کنید، ببینید معمولا کجاها با مشکل مواجه میشید، بعد جاهایی که فکر میکنید لازم است را اصلاح کنید، مخصوصا اگر تهیه ­ی پروتوتایپ جز روند کار همیشگی شما نیست. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2017-12-02 12:00:24
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها