{ "title": "پروتوتایپ چطور به یوزر اکسپیریینس کمک می کند؟", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4904", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4907", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4906", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4905" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

پروتوتایپ چطور به یوزر اکسپیریینس کمک می کند؟

امتیاز مطلب: 93%

پروتوتایپ چگونه به یوزر اکسپیریینس کمک می­کند؟

تهیه ی پروتوتایپ برای همه ی پروژه ها مناسب نیست. چون در واقع اینکار میتواند زمان و هزینه ی قابل توجهی را به پروژه اضافه کند. برای همین باید مطمئن شوید که برای یک بخش از فرایند طراحی سایت یا اپلیکیشن خود تهیه ی پروتوتایپ ضروری است. البته برعکس آن نیز صادق است. اغلب نبودن پروتوتایپها در فرایند طراحی میتواند منجر به از دست دادن زمان و تلف شدن سرمایه شود، چون ممکن است مراحل اشتباها جابجا انجام شوند و نتایج حاصله هم بی عیب از آب در نیایند. با یوکن همراه باشید.

 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 90%

پروتوتایپ چگونه به یوزر اکسپیریینس کمک می­کند؟

تهیه ی پروتوتایپ برای همه ی پروژه ها مناسب نیست. چون در واقع اینکار میتواند زمان و هزینه ی قابل توجهی را به پروژه اضافه کند. برای همین باید مطمئن شوید که برای یک بخش از فرایند طراحی سایت یا اپلیکیشن خود تهیه ی پروتوتایپ ضروری است. البته برعکس آن نیز صادق است. اغلب نبودن پروتوتایپها در فرایند طراحی میتواند منجر به از دست دادن زمان و تلف شدن سرمایه شود، چون ممکن است مراحل اشتباها جابجا انجام شوند و نتایج حاصله هم بی عیب از آب در نیایند. با یوکن همراه باشید.

 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2017-12-02 12:03:20
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها