{ "title": "جایزه صلح نوبل چیست؟", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4874", "640p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4873", "480p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4872", "320p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4871" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

جایزه صلح نوبل چیست؟

امتیاز مطلب: 97%

یک پاکستانی 17 ساله، یک کاشف نوروژی، یک راهب تبتی و پیشوای روحانی آمریکایی چه چیز مشترکی دارند؟ همه برنده جایزه صلح نوبل بودند. یکی از باپرستیژترین جوایز جهان... این جایزه به بعضی از بنامترین و معروفترین شخصیت‌ها و سازمان‌های تاریخ اعطا شده است. در ادامه با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 90%

یک پاکستانی 17 ساله، یک کاشف نوروژی، یک راهب تبتی و پیشوای روحانی آمریکایی چه چیز مشترکی دارند؟ همه برنده جایزه صلح نوبل بودند. یکی از باپرستیژترین جوایز جهان... این جایزه به بعضی از بنامترین و معروفترین شخصیت‌ها و سازمان‌های تاریخ اعطا شده است. در ادامه با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2018-02-24 09:59:59
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها