{ "title": "آیا می‌توانید معمای کلاه زندانی را حل کنید؟", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4846", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4845", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4844", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4843" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

آیا می‌توانید معمای کلاه زندانی را حل کنید؟

امتیاز مطلب: 98%

شما و نه نفر دیگه توسط آدم فضایی های خیلی هوشمند دستگیر شدید. آدم فضایی ها فکر می‌کنند آدم ها خیلی خوشمزه هستند.  یا یوکن همراه باشید.

  • نظرات
تصویر آواتار Ali Nabi
   Ali Nabi

معمای جالبی بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار فاطمه کوهساری
   فاطمه کوهساری

خیلی باحال بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 92%

شما و نه نفر دیگه توسط آدم فضایی های خیلی هوشمند دستگیر شدید. آدم فضایی ها فکر می‌کنند آدم ها خیلی خوشمزه هستند.  یا یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-04-12 04:27:00
  • نظرات
تصویر آواتار Ali Nabi
   Ali Nabi

معمای جالبی بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

تصویر آواتار فاطمه کوهساری
   فاطمه کوهساری

خیلی باحال بود

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها